W Niższej Temperaturze Zjawisko Dyfuzji Zachodzi Wolniej | 11Th Chemistry Thermodynamics Lec 10 상위 147개 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “w niższej temperaturze zjawisko dyfuzji zachodzi wolniej – 11th chemistry thermodynamics lec 10“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://you.foci.com.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: you.foci.com.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Zappihjkers Acahjkldemy 이(가) 작성한 기사에는 조회수 1,105회 및 좋아요 없음 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

w niższej temperaturze zjawisko dyfuzji zachodzi wolniej 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 11th chemistry thermodynamics lec 10 – w niższej temperaturze zjawisko dyfuzji zachodzi wolniej 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

► Đăng ký kênh NẾU BẠN THẤY HAY
► Đăng Ký Kênh : https://www.youtube.com/channel/UCCrXfibrKVEvJf6uJp3BfKQ
Xin cảm ơn !!
✔ Hastag: #tonngokhong #tayduky #ngokhongnhi

w niższej temperaturze zjawisko dyfuzji zachodzi wolniej 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

1.W niższe temperaturze zjawisko dyfuzji zachodzi wolniej bo …

W niższe temperaturze zjawisko dyfuzji zachodzi wolniej bo szybkości cząsteczek są mniejsze prawda/fałsz. 2. a)Temperatura 500 K to…..stopni celcjusza.

+ 여기에 자세히 보기

Source: kudo.tips

Date Published: 4/3/2022

View: 9380

1)W niższej temperaturze zjawisko dyfuzji zachodzi wolniej …

1)W niższej temperaturze zjawisko dyfuzji zachodzi wolniej , bo szybkości cząsteczek są mniejsze : PRAWDA/FAŁSZ 2)Temperatura 500K to …

+ 여기에 자세히 보기

Source: pl.januari.live

Date Published: 12/11/2021

View: 4404

Cząsteczkowa budowa ciał. – Baamboozle

W niższej temperaturze zjawisko dyfuzji zachodzi …………..niż w wyższej. wolniej. 15. W niższej temperaturze średnie szybkości cząsteczek są …

+ 여기를 클릭

Source: www.baamboozle.com

Date Published: 8/18/2022

View: 6986

Dyfuzja – Wikipedia, wolna encyklopedia

Dyfuzja zachodzi zarówno w stanie równowagi, jak i poza równowagą … jest zjawiskiem aktywowanym termicznie – zwiększenie temperatury zwykle prowadzi do …

+ 여기에 자세히 보기

Source: pl.wikipedia.org

Date Published: 4/7/2022

View: 8274

Dyfuzja w cieczach – jak szybko zachodzi i od czego zależy.

Dyfuzja zależy od temperatury. Potrzebne materiały, przyrządy: … dyfuzji. Zjawisko to zachodzi wolniej niż w gazach, ale szybciej niż w ciałach stałych.

+ 여기를 클릭

Source: procedury.ceo.org.pl

Date Published: 6/16/2022

View: 6946

Ruch cząstek – zadania – Zadania z fizyki (Klasa 6-8)

Doszło tutaj do zjawiska dyfuzji. Wraz ze wzrostem temperatury rośnie szybkość z jaką zachodzi dyfuzja. Zad. 19 W naturalnych zbiornikach wodnych znajduje się …

+ 여기를 클릭

Source: fizyka.uniedu.pl

Date Published: 4/21/2021

View: 6336

주제와 관련된 이미지 w niższej temperaturze zjawisko dyfuzji zachodzi wolniej

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 11th chemistry thermodynamics lec 10. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

11th chemistry thermodynamics lec 10
11th chemistry thermodynamics lec 10

주제에 대한 기사 평가 w niższej temperaturze zjawisko dyfuzji zachodzi wolniej

 • Author: Zappihjkers Acahjkldemy
 • Views: 조회수 1,105회
 • Likes: 좋아요 없음
 • Date Published: 2022. 2. 22.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=a7KMII0Y0rg

Czy dyfuzja zachodzi szybciej w niższej temperaturze?

Dyfuzję można przyspieszyć, zmniejszając temperaturę substancji. Dyfuzja najszybciej zachodzi w cieczach.

Co wpływa na szybkość dyfuzji?

Oczywiście średnia droga swobodna cząsteczek zależy od stanu skupienia substancji. Dyfuzja zależy od stanu skupienia i własności ośrodka, w jakim zachodzi. W gazach cząsteczki znajdują się w dużych odległościach od siebie i zderzają się znacznie rzadziej niż w cieczach.

Gdzie zachodzi zjawisko dyfuzji najwolniej?

Zjawisko dyfuzji zachodzi najszybciej w gazach, zaś najwolniej w ciałach stałych. Choć obserwuje się je w każdej temperaturze, jego tempo jest szybsze w substancjach o wyższych temperaturach. Dzieje się tak, ponieważ wówczas cząsteczki mają większą energię.

W jakim stanie skupienia zjawisko dyfuzja zachodzi najszybciej?

Dyfuzja jest procesem samoistnego mieszania się cząsteczek w określonym ośrodku, zachodzącym pod wpływem ruchów cieplnych lub dążenia do wyrównania stężeń. Proces zachodzi najszybciej w gazach, natomiast najwolniej w ciałach stałych.

Od czego zależy wartość współczynnika dyfuzji?

(współczynnik dyfuzji) jest proporcjonalny do szybkości dyfundujących cząsteczek, zależy także od temperatury, specyficznej budowy ośrodka, lepkości substancji (w tym przypadku cząsteczki zachowują się zgodnie z prawem Stokesa-Einsteina).

W jakim stanie skupienia zachodzi zjawisko dyfuzji?

Dyfuzja umożliwia zjawisko mieszania się substancji pozostających w fazie gazowej, ciekłej i stałej.

Czy parzenie herbaty to zjawisko dyfuzji?

Oto kilka przykładów występowania zjawiska dyfuzji: Rozchodzenie się zapachów w pomieszczeniu. Proces oddychania – przenikanie tlenu do krwi w płucach. Parzenie herbaty – cząstki uwalniające się z liści herbaty podczas parzenia rozchodzą się wraz z upływem czasu po całej zawartości filiżanki z wodą.

Dlaczego dyfuzja najszybciej zachodzi w gazach?

Ponieważ w gazach cząsteczki są oddalone bardzo od siebie dlatego dyfuzja zachodzi szybciej bo ma więcej przestrzeni, a w ciałach stałych cząsteczki są blisko sibie dlatego dyfuzja zachodzi wolniej iż nie ma tak dużej przestrzeni.

Czy temperatura powietrza nie ma wpływu na szybkość rozchodzenia się zapachów?

– Im wyższa temperatura tym szybciej przebiegają procesy np. parowania i to powoduje, że coś traci swój zapach – powiedział dr Tomasz Rożek.

Dlaczego zapachy rozchodzą się w powietrzu?

Zapach to znajdujące się w powietrzu cząsteczki chemiczne uwalniane przez różne przedmioty, urządzenia i żywe organizmy wokół nas. Kiedy wdychamy powietrze, cząsteczki te są wykrywane przez receptory znajdujące się w nosie. Okazuje się, że w ciepłym powietrzu cząsteczki rozpraszają się o wiele szybciej niż w zimnym.

1)W niższej temperaturze zjawisko dyfuzji zachodzi wolniej , bo szybkości cząsteczek są mniejsze : P

1)W niższej temperaturze zjawisko dyfuzji zachodzi wolniej , bo szybkości cząsteczek są mniejsze : PRAWDA/FAŁSZ

2)Temperatura 500K to ….. stopni Celciusza

3)Ciała stałe w większości mają budowę krystaliczną, tzn. cząsteczki ułożone są regularnie : PRAWDA/FAŁSZ

4)Ciśnienie gazu o masie m wypełniającego zbiornik możemy zmniejszyć przez : a) zwiększenie objętości zbiornika b) podwyższenie temperatury gazu c) zmniejszenie objętości zbiornika

5)Cząsteczka wodoru składa się z dwóch …….. wodoru i jednego atomu …….

6)Rozlana na stole woda tworzy mokrą plamę, a nie rozpada się w poszczególne cząsteczki. Dzieje się tak dlatego, że cząsteczki wody …………………………………….

7)Uzupełnij poniższy opis dowolnie wybranego doświadczenia : Cel: Obserwacja sił napięcia powierzchniowego. Konieczne przedmioty: Kolejne Czynności: Wynik Obserwacji: Wniosek:

8) Wyjaśnij dlaczego ze wzrostem temperatury rośnie ciśnienie powietrza w piłce siatkowej.

9)Uzupełnij schemat: Substancje = pierwiastki i ……….

10)Najwyższa temperatura jaką zanotowano w lipcu nad Morzem Bałtyckim w ubiegłym roku to 28 stopni Celciusza, a temperatura wody w morzu 18 stopni Celciusza. Różnica temperatur między powietrzem, a wodą w morzu w SKALI CELCIUSZA wynosiła …………….. , a w SKALI KELVINA …………

11) Która z wymienionych substancji nie jest pierwiastkiem : a)WĘGIEL b)WODA c)ŻELAZO

12)W cylindrycznym naczyniu, pod szczelnym tłokiem znajduje się gaz. Jeżeli tłok obniżymy to w tej samej temperaturze liczba uderzeń cząsteczek gazu w tłok i ścianki naczynia, w jednej sekundzie : a) NIE ZMIENI SIĘ b) WZROŚNIE c) ZMALEJE

13) Wodę w szklance zabarwiamy np: sokiem z buraków, a następnie odlewamy połowę cieczy i uzupełniamy szklankę wodą. Czy barwa cieczy w szklance ulegnie zmianie? Wyjaśnij dlaczego.

14) Do menzurki wsypujemy kaszę, a następnie podobną objętość grochu. Zaznaczamy górny poziom, a następnie mieszamy kaszę z grochem. Po wymieszaniu substancji poziom : a) OBNIŻYŁ SIĘ b) PODNIÓSŁ SIĘ c) NIE ZMIENIŁ SIĘ

Bardzo proszę o pomoc 😉 Będę Bardzo, Bardzo wdzięczny osobą które mogłyby mi pomóc 😉

Cząsteczkowa budowa ciał.

Make some teams Take turns choosing questions Say the answer then hit the Check button Click Okay if the team is correct or Oops if not

We use cookies to give you the best online experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.

I Agree

Dyfuzja – Wikipedia, wolna encyklopedia

Ten artykuł dotyczy nauk przyrodniczych. Zobacz też: dyfuzja kulturowa.

Schematyczna reprezentacja procesu mieszania dwóch substancji na drodze dyfuzji (droga „cząsteczki śledzonej”)

Dyfuzja ukierunkowana w skali makro jako efekt chaotycznego ruchu pojedynczych cząsteczek

Model dyfuzji w sieci krystalicznej

Dyfuzja (łac. diffusio „rozprzestrzenianie”) – proces samorzutnego rozprzestrzeniania i przenikania się cząsteczek lub energii w każdym ośrodku (o temperaturze T {\displaystyle T} > 0 K) (np. w gazie, cieczy lub ciele stałym itd.), będący konsekwencją chaotycznych zderzeń cząsteczek dyfundującej substancji między sobą lub z cząsteczkami otaczającego ją ośrodka[1].

Ze względu na skalę zjawiska, rozpatruje się dwa podstawowe rodzaje dyfuzji:

dyfuzja śledzona (ang. tracer diffusion ) – proces mikroskopowy polegający na chaotycznym ruchu pojedynczej („śledzonej”) cząsteczki (przykład: ruchy Browna),

(ang. ) – proces mikroskopowy polegający na chaotycznym ruchu pojedynczej („śledzonej”) cząsteczki (przykład: ruchy Browna), dyfuzja chemiczna – proces makroskopowy obejmujący makroskopowe ilości materii (lub energii), zwykle opisywany równaniem dyfuzji i prowadzący do wyrównywania stężenia (lub temperatury) każdej z dyfundujących substancji w całym układzie.

Podstawowymi prawami opisującymi dyfuzję są prawa Ficka. Pierwsze prawo Ficka stwierdza że:

strumień cząstek dyfuzji jest proporcjonalny do ujemnego gradientu stężenia J = − D ∂ x φ , {\displaystyle J=-D\partial _{x}\varphi ,}

gdzie:

J {\displaystyle J} D {\displaystyle D} współczynnik dyfuzji, φ {\displaystyle \varphi } stężenie [(ilość substancji) na jednostkę objętości], x {\displaystyle x}

W ogólnym, trójwymiarowym przypadku wzór można zapisać niezależnie od współrzędnych:

J = − D ∇ φ . {\displaystyle J=-D

abla \varphi .}

Dla chemicznej dyfuzji materii (masy) współczynnik dyfuzji jest nazywany współczynnikiem dyfuzji molekularnej. Dla tej samej substancji, w tych samych warunkach, współczynniki dyfuzji śledzonej i chemicznej są zwykle różne, gdyż drugi z tych współczynników uwzględnia oddziaływania i korelacje pomiędzy trajektoriami poszczególnych dyfundujących cząsteczek.

Dyfuzja zachodzi zarówno w stanie równowagi, jak i poza równowagą termodynamiczną. Dyfuzję śledzoną bada się zwykle w stanie równowagi, a dyfuzję chemiczną w układach nierównowagowych. Dyfuzja w stanie braku równowagi termodynamicznej jest procesem nieodwracalnym, który przybliża stan układu do stanu równowagi termodynamicznej i zwiększa jego entropię. Dyfuzja chemiczna zachodząca w stanie równowagi zwana jest samodyfuzją.

Dyfuzja materii jest zjawiskiem aktywowanym termicznie – zwiększenie temperatury zwykle prowadzi do zwiększenia tempa dyfuzji. W przypadku większości ciał stałych zależność tę opisuje równanie Arrheniusa.

Dyfuzja jest jednym z mechanizmów transportu. W tym kontekście jej bardzo charakterystyczną cechą jest to, że typowa odległość R , {\displaystyle R,} o którą przemieszczana jest substancja z obszaru o podwyższonym stężeniu po dostatecznie długim czasie t {\displaystyle t} jest proporcjonalna do pierwiastka kwadratowego z czasu:

R ( t ) ∼ t . {\displaystyle R(t)\sim {\sqrt {t}}.}

Dla większości substancji powyższa zależność obowiązuje (dla dostatecznie dużych czasów t {\displaystyle t} ) nawet wtedy, gdy współczynnik dyfuzji danej substancji zależy od jej stężenia. W pewnych układach obserwuje się jednak procesy, które w obrazie mikroskopowym składają się z szeregu charakterystycznych dla dyfuzji „chaotycznych” zderzeń, w których to jednak procesach obowiązuje zależność

R ( t ) ∼ t α , α ≠ 1 / 2. {\displaystyle R(t)\sim t^{\alpha },\;\alpha

eq 1/2.}

W takich przypadkach mówi się o dyfuzji anomalnej.

Dyfuzja może też dotyczyć energii, jej szybkość jest określona przez współczynnik dyfuzji termicznej. Na przykład źródłem niekonwekcyjnego i nieradiacyjnego transportu ciepła jest wymiana energii kinetycznej pomiędzy chaotycznie zderzającymi się cząsteczkami, stąd też równanie przewodnictwa cieplnego w ciałach stałych jest tożsame równaniu dyfuzji.

W przypadku dyfuzji pędu, o szybkości procesu dyfuzji decyduje współczynnik dyfuzji zwany lepkością kinematyczną, czyli współczynnikiem tarcia wewnętrznego.

Przykłady dyfuzji [ edytuj | edytuj kod ]

Dyfuzja umożliwia zjawisko mieszania się substancji pozostających w fazie gazowej, ciekłej i stałej. Siłą napędową dyfuzji przy mieszaniu jest dążenie układu do równowagi termodynamicznej przez osiągnięcie jak najwyższej entropii i jak najniższej energii swobodnej. Efektem wolnej, dyfuzji w gazach i cieczach jest wyrównywanie się stężeń wszystkich składników w całej objętości fazy. Osiągnięcie stanu równowagi nie oznacza jednak zatrzymania dyfuzji. Trwa ona nadal, tyle że dzięki dokładnemu wymieszaniu się wszystkich składników nie prowadzi już do zmian stężenia. Przykładem tego rodzaju dyfuzji może być rozchodzenie się zapachów w nieruchomym powietrzu (zapachy rozchodzą się często wskutek ruchu powietrza).

Jednym z najbardziej znanych przykładów zjawiska fizycznego zdominowanego przez dyfuzję są ruchy Browna.

Innym przykładem dyfuzji jest zjawisko osmozy, polegające na przemieszczaniu się cząsteczek i jonów przez błony półprzepuszczalne, w kierunku wyrównywania się stężenia związku chemicznego lub jonu, zdolnego do przenikania przez błonę. Siła napędową osmozy jest dokładnie to samo, co napędza dyfuzję swobodną w mieszaninach. Różnica polega na tym, że błona przepuszcza tylko wybrane (mniejsze) składniki mieszaniny, podczas gdy inne nie.

Odwrócona osmoza – to przenikanie przez błonę cząsteczek rozpuszczalnika w kierunku odwrotnym niż w osmozie, to znaczy od roztworu o większym stężeniu substancji rozpuszczonej do roztworu o mniejszym stężeniu. Ze względu na to, że osmoza odwrócona zmniejsza entropię układu, musi być ona napędzana np. napięciem elektrycznym lub ciśnieniem.

W fizyce ciała stałego (a więc i w elektronice) dyfuzja jest podstawową przyczyną jakiejkolwiek względnej zmiany rozmieszczenia atomów w sieci krystalicznej zachodzącej pod wpływem energii termicznej.

Przykładowe współczynniki dyfuzji[potrzebny przypis]:

Zobacz też [ edytuj | edytuj kod ]

Zintegrowana Platforma Edukacyjna

Jeśli chcemy, by ładny zapach odświeżacza powietrza czuć było w całym domu, wystarczy, że rozpylimy go w jednym pomieszczeniu, np. w kuchni. Jak to się dzieje, że wonna substancja po jakimś czasie wyczuwalna jest również w pokoju, łazience i przedpokoju?

RncmucNwJm7jM 1 Fotografia przedstawia dwa szklane kubki. Pierwszy wypełniony jest zimną wodą, a drugi ciepłą. W obu kubkach znajduje się torebka herbaty. Drobiny z torebki szybciej rozpraszają się w ciepłej wodzie. Drobiny z torebki herbacianej szybciej rozpraszają się w ciepłej wodzie

Już wiesz że substancje zbudowane są z drobin;

że substancje występują w trzech stanach skupienia: stałym, ciekłym i gazowym;

że im wyższa temperatura, tym szybciej poruszają się drobiny.

Nauczysz się wyjaśniać termin „dyfuzja”;

przedstawiać na modelu zjawisko dyfuzji;

proponować doświadczenia dowodzące zjawiska dyfuzji;

wskazywać przykłady na to, że dyfuzja jest bardzo ważna dla organizmów żywych.

iDGkMS0EqE_d5e168

1. Co to jest dyfuzja?

Odświeżacze powietrza, pojemniki z płatkami kwiatów czy kadzidełka to środki, dzięki którym można nadać pomieszczeniu przyjemną woń. Jest to możliwe dzięki zjawisku, które nazywamy dyfuzjądyfuzjadyfuzją. Jest to proces polegający na rozprzestrzenianiu i mieszaniu się drobin różnych substancji w wyniku ruchu cząstek. Przeprowadź doświadczenie, by zrozumieć, na czym dokładnie polega dyfuzja.

RUrbF1ePd5Jq6 1 Animacja ukazuje mieszanie się dwóch cieczy. Do naczynia z wodą wlana zostaje niebieskawa ciecz. Następuje przemieszane jej z wodą. W tym momencie film zmienia się w animację, która ukazuje w przybliżeniu cząsteczki wody i substancji rozpuszczonej za pomocą lupy. Widać, że cząsteczki te występują naprzemiennie w zmieszanych cieczach. Animacja ukazuje mieszanie się dwóch cieczy. Do naczynia z wodą wlana zostaje niebieskawa ciecz. Następuje przemieszane jej z wodą. W tym momencie film zmienia się w animację, która ukazuje w przybliżeniu cząsteczki wody i substancji rozpuszczonej za pomocą lupy. Widać, że cząsteczki te występują naprzemiennie w zmieszanych cieczach. Zjawisko dyfuzji jest dowodem na to, że otaczająca nas materia zbudowana jest z drobin Film dostępny na portalu epodreczniki.pl Zjawisko dyfuzji jest dowodem na to, że otaczająca nas materia zbudowana jest z drobin Animacja ukazuje mieszanie się dwóch cieczy. Do naczynia z wodą wlana zostaje niebieskawa ciecz. Następuje przemieszane jej z wodą. W tym momencie film zmienia się w animację, która ukazuje w przybliżeniu cząsteczki wody i substancji rozpuszczonej za pomocą lupy. Widać, że cząsteczki te występują naprzemiennie w zmieszanych cieczach.

Zapachy Doświadczenie 1 Zbadanie, jak rozprzestrzeniają się zapachy. Co będzie potrzebne balon,

olejek migdałowy,

duże zamykane pudło tekturowe. Instrukcja Do balonu ostrożnie wlej kilka kropli olejku migdałowego. Nadmuchaj balon i zawiąż, a następnie zamknij w pudełku. Po godzinie otwórz pudełko. Co czujesz? Podsumowanie Po otwarciu pudła czuć zapach olejku migdałowego. Oznacza to, że jego drobiny przedostały się przez materiał, z którego zrobiony jest balon. Było to możliwe właśnie dzięki zjawisku dyfuzji.

iDGkMS0EqE_d5e248

2. Dyfuzja a stany skupienia

Dyfuzja w gazach zachodzi szybko, gdyż między drobinami każdego gazu znajdują się duże przestrzenie, które mogą zostać zajęte przez drobiny innej substancji. Kiedy na przykład wyjmujemy gorące ciasto z piekarnika, prawie natychmiast możemy wyczuć jego aromat. Drobiny wydobywają się z wypieku, mieszają z powietrzem i docierają do naszych nosów.

Dyfuzja zachodzi także w cieczach, których drobiny również wykonują intensywne ruchy. Można łatwo zaobserwować to w warunkach domowych, np. podczas dodawania syropu owocowego do wody. W ciałach stałych proces dyfuzji zachodzi bardzo powoli.

RvBXZjwQa4tpm 1 Widać trzy próbówki, jedna zakorkowana, druga wypełniona cieczą, trzecia ma na dnie np. kamyk lub kawałek metalu. Zbliżenie na próbówkę pierwszą, widać „lupkę”, w której szybko poruszają się rzadko rozmieszczone cząsteczki. Widać dym rozprzestrzeniający się po pokoju. Zbliżenie na próbówkę drugą, widać, że drobiny są ułożone gęściej i poruszają się wolniej. Widać atrament wlewany do szklanki z wodą, który stopniowo się rozprzestrzenia. Zbliżenie na próbówkę trzecią, widać, że drobiny są ułożone jedna przy drugiej i drgają, ale nie przemieszczają się. Widać butelkę z nakrętką. Pojawia się ręka odkręcająca butelkę. Widać trzy próbówki, jedna zakorkowana, druga wypełniona cieczą, trzecia ma na dnie np. kamyk lub kawałek metalu. Zbliżenie na próbówkę pierwszą, widać „lupkę”, w której szybko poruszają się rzadko rozmieszczone cząsteczki. Widać dym rozprzestrzeniający się po pokoju. Zbliżenie na próbówkę drugą, widać, że drobiny są ułożone gęściej i poruszają się wolniej. Widać atrament wlewany do szklanki z wodą, który stopniowo się rozprzestrzenia. Zbliżenie na próbówkę trzecią, widać, że drobiny są ułożone jedna przy drugiej i drgają, ale nie przemieszczają się. Widać butelkę z nakrętką. Pojawia się ręka odkręcająca butelkę. Film dostępny na portalu epodreczniki.pl Widać trzy próbówki, jedna zakorkowana, druga wypełniona cieczą, trzecia ma na dnie np. kamyk lub kawałek metalu. Zbliżenie na próbówkę pierwszą, widać „lupkę”, w której szybko poruszają się rzadko rozmieszczone cząsteczki. Widać dym rozprzestrzeniający się po pokoju. Zbliżenie na próbówkę drugą, widać, że drobiny są ułożone gęściej i poruszają się wolniej. Widać atrament wlewany do szklanki z wodą, który stopniowo się rozprzestrzenia. Zbliżenie na próbówkę trzecią, widać, że drobiny są ułożone jedna przy drugiej i drgają, ale nie przemieszczają się. Widać butelkę z nakrętką. Pojawia się ręka odkręcająca butelkę.

iDGkMS0EqE_d5e287

3. Od czego zależy szybkość dyfuzji?

W ciałach stałych ruch drobin polega na drganiu wokół ustalonych położeń. Gdy wzrasta temperatura, drobiny zaczynają poruszać się szybciej. Kiedy substancja osiągnie temperaturę topnienia, stan skupienia zmienia się na ciekły. Drobiny mogą wtedy przemieszczać się (oddalać się i przybliżać do siebie). Z tego powodu ciecze – w odróżnieniu od ciał stałych – ławo zmieniają kształt (przyjmując kształt naczynia, do którego zostały wlane). Natomiast w gazach drobiny znajdują się daleko od siebie, szybko się poruszają i mogą zupełnie swobodnie się przemieszczać. Skoro temperatura wpływa na szybkość ruchu cząstek, to może wpływa również na szybkość rozpuszczania się substancji i dyfuzji?

Szybkość dyfuzji Doświadczenie 2 Zbadanie, czy temperatura ma wpływ na szybkość dyfuzji. Co będzie potrzebne 3 żaroodporne szklanki,

stoper,

woda,

łyżeczka,

czajnik,

atrament. Instrukcja Pierwszą szklankę napełnij w 2/3 gorącą wodą z czajnika i dodaj kroplę atramentu. Włącz stoper i obserwuj, po jakim czasie nastąpi całkowite zmieszanie wody z atramentem. Uważaj, by nie wstrząsać zawartością szklanki. Do drugiej szklanki nalej tyle samo wody letniej. Dalej postępuj tak, jak w punkcie 1. Do trzeciej szklanki wlej tyle samo wody zimnej. Dalej postępuj tak, jak w punkcie 1. Podsumowanie Mieszanie się składników zachodziło tym szybciej, im wyższa była temperatura. Oznacza to, że wzrost temperatury ma wpływ na szybkość dyfuzji, gdyż zwiększa się prędkość ruchu drobin.

RdJBNNZWrbSCe 1 Widać dwa modele drobinowe substancji. Ekran podzielony na dwie połowy, po obu stronach widać poruszające się chaotycznie drobiny pomarańczowe. Nad oboma modelami pojawia się termometr – bez skali, ze słupkiem. Po obu stronach pomiędzy pomarańczowe drobiny dostają się niebieskie. Początkowo mieszają się powoli. Po prawej stronie temperatura wzrasta – słupek termometru podnosi się. Drobiny po prawej stronie poruszają się szybciej i szybciej dochodzi do zmieszania niebieskich z pomarańczowymi. Widać dwa modele drobinowe substancji. Ekran podzielony na dwie połowy, po obu stronach widać poruszające się chaotycznie drobiny pomarańczowe. Po obu stronach pomiędzy pomarańczowe drobiny dostają się niebieskie. Po prawej stronie mieszają się z pomarańczowymi szybciej, niż po lewej stronie Widać dwa modele drobinowe substancji. Ekran podzielony na dwie połowy, po obu stronach widać poruszające się chaotycznie drobiny pomarańczowe. Nad oboma modelami pojawia się termometr – bez skali, ze słupkiem. Po obu stronach pomiędzy pomarańczowe drobiny dostają się niebieskie. Początkowo mieszają się powoli. Po prawej stronie temperatura wzrasta – słupek termometru podnosi się. Drobiny po prawej stronie poruszają się szybciej i szybciej dochodzi do zmieszania niebieskich z pomarańczowymi. Widać dwa modele drobinowe substancji. Ekran podzielony na dwie połowy, po obu stronach widać poruszające się chaotycznie drobiny pomarańczowe. Po obu stronach pomiędzy pomarańczowe drobiny dostają się niebieskie. Po prawej stronie mieszają się z pomarańczowymi szybciej, niż po lewej stronie Szybkość dyfuzji zależy między innymi od temperatury, wielkości drobin, odległości pomiędzy nimi oraz od ich prędkości Film dostępny na portalu epodreczniki.pl Szybkość dyfuzji zależy między innymi od temperatury, wielkości drobin, odległości pomiędzy nimi oraz od ich prędkości Widać dwa modele drobinowe substancji. Ekran podzielony na dwie połowy, po obu stronach widać poruszające się chaotycznie drobiny pomarańczowe. Nad oboma modelami pojawia się termometr – bez skali, ze słupkiem. Po obu stronach pomiędzy pomarańczowe drobiny dostają się niebieskie. Początkowo mieszają się powoli. Po prawej stronie temperatura wzrasta – słupek termometru podnosi się. Drobiny po prawej stronie poruszają się szybciej i szybciej dochodzi do zmieszania niebieskich z pomarańczowymi. Widać dwa modele drobinowe substancji. Ekran podzielony na dwie połowy, po obu stronach widać poruszające się chaotycznie drobiny pomarańczowe. Po obu stronach pomiędzy pomarańczowe drobiny dostają się niebieskie. Po prawej stronie mieszają się z pomarańczowymi szybciej, niż po lewej stronie

iDGkMS0EqE_d5e373

4. Znaczenie dyfuzji

Dyfuzja jest zjawiskiem o ogromnym znaczeniu w przyrodzie. Dzięki niej możemy oddychać, gdyż tlen z powietrza przenika w naszych płucach do krwi. Zjawisko to ma także wiele zastosowań w życiu człowieka. Dzięki niej możliwe jest budowanie wielu urządzeń oraz ich funkcjonowanie.

Przejdź do poprzedniej ilustracji Przejdź do następnej ilustracji R19FItCSyb4vL 1 5 slajdów. Na pierwszym fragment piekarni z widocznym na półkach pieczywem. Na drugim zdjęciu torebka herbaty zanurzanaw filiżance. Widać kręgi rozchodzącej się herbaty w wodzie. Na trzecim czyujnik dymu. Na czwartym osoba farbująca ubranie w miednicy. Widać koszulę do połowy czerwoną. Na piątym zdjęciu płyta z komputera, widać układy elektroniczne. Zapach świeżego pieczywa jest rozpoznawalny i lubiany przez większość ludzi. Sugeruje on, że towary w sklepie są ciepłe, świeże i smaczne. Dlatego wiele cukierni dodatkowo przed wejściem rozpyla specjalne substancje o zapachu świeżych wypieków RTbKd5MhR2SDt 1 5 slajdów. Na pierwszym fragment piekarni z widocznym na półkach pieczywem. Na drugim zdjęciu torebka herbaty zanurzanaw filiżance. Widać kręgi rozchodzącej się herbaty w wodzie. Na trzecim czyujnik dymu. Na czwartym osoba farbująca ubranie w miednicy. Widać koszulę do połowy czerwoną. Na piątym zdjęciu płyta z komputera, widać układy elektroniczne. Podczas zaparzania herbaty drobiny z torebki rozpraszają się stopniowo w wodzie. Proces ten zachodzi szybciej podczas mieszania RIenPMcBBFECW 1 5 slajdów. Na pierwszym fragment piekarni z widocznym na półkach pieczywem. Na drugim zdjęciu torebka herbaty zanurzanaw filiżance. Widać kręgi rozchodzącej się herbaty w wodzie. Na trzecim czyujnik dymu. Na czwartym osoba farbująca ubranie w miednicy. Widać koszulę do połowy czerwoną. Na piątym zdjęciu płyta z komputera, widać układy elektroniczne. W wielu budynkach i pojazdach znajdują się czujniki dymu ostrzegające przed pożarem i czujniki czadu (tlenku węgla), ostrzegające przed trującym, ale niewyczuwalnym gazem. Drobiny spalonych substancji szybko rozpraszają się w powietrzu, dzięki czemu czujnik może je wykryć i uruchomić system alarmowy. RExZGS6pn6or2 1 5 slajdów. Na pierwszym fragment piekarni z widocznym na półkach pieczywem. Na drugim zdjęciu torebka herbaty zanurzanaw filiżance. Widać kręgi rozchodzącej się herbaty w wodzie. Na trzecim czyujnik dymu. Na czwartym osoba farbująca ubranie w miednicy. Widać koszulę do połowy czerwoną. Na piątym zdjęciu płyta z komputera, widać układy elektroniczne. Dyfuzja umożliwia farbowanie ubrań. Najpierw musimy rozpuścić farbę do tkanin w wodzie. Następnie drobiny barwnika przenikać będą do tkaniny zanurzonej w tak przygotowanym roztworze R12TzBoOYzLik 1 5 slajdów. Na pierwszym fragment piekarni z widocznym na półkach pieczywem. Na drugim zdjęciu torebka herbaty zanurzanaw filiżance. Widać kręgi rozchodzącej się herbaty w wodzie. Na trzecim czyujnik dymu. Na czwartym osoba farbująca ubranie w miednicy. Widać koszulę do połowy czerwoną. Na piątym zdjęciu płyta z komputera, widać układy elektroniczne. Proces dyfuzji odgrywa także istotną rolę w produkcji elementów do urządzeń elektronicznych, jak komputery, telewizory czy telefony komórkowe. Do odsłoniętych elementów metalowych wprowadza się w ten sposób substancje zwiększające szybkość przewodzenia prądu elektrycznego

Ciekawostka W ciałach stałych dyfuzja przebiega bardzo powoli, ale również jest możliwa. Zaobserwowano na przykład, że zetknięte ze sobą gładko oszlifowane płytki ołowiu i złota po upływie kilku lat zlepiają się.

iDGkMS0EqE_d5e413

Podsumowanie

Dyfuzja to samorzutne mieszanie się ze sobą różnych substancji na skutek ruchu drobin.

Ciecze, ciała stałe i gazy zbudowane są z drobin, które znajdują się w ciągłym ruchu. Możemy się o tym przekonać, obserwując zmiany stanów skupienia substancji oraz zjawisko dyfuzji.

Szybkość dyfuzji zależy między innymi od temperatury, mieszania i wielkości cząstek substancji rozpuszczonej.

Praca domowa Polecenie 1.1 Na podstawie dostępnych źródeł informacji wskaż negatywne skutki dyfuzji.

iDGkMS0EqE_d5e466

Słowniczek

dyfuzja dyfuzja proces polegający na samorzutnym i chaotycznym rozprzestrzenianiu i mieszaniu się drobin różnych substancji w wyniku ruchu cząstek

iDGkMS0EqE_d5e508

Zadania

Ćwiczenie 1 R5KB1t4oXW8lZ 1 zadanie interaktywne zadanie interaktywne W których z przedstawionych sytuacji zachodzi proces dyfuzji? solenie zupy

spadanie wody z wodospadu

rozchodzenie się zapachu dezodorantu

rozpuszczanie farby w wodzie

rozrzucanie nasion grochu po pokoju

słodzenie herbaty

Fizyka dla gimnazjum i liceum. Matura z fizyki.

Zad. 1 Dlaczego po ogrzaniu wzrasta objętość ciała stałego?

Odp. Po ogrzaniu rosną średnie odległości między cząsteczkami. Jest tak dlatego, że wraz ze wzrostem temperatury, wzrasta również wielkość wychylenia drgań cząsteczek.

Zad. 2 Im wyższa temperatura tym szybszy jest ruch cząsteczek danej substancji. Podaj zjawiska, które potwierdzają to stwierdzenie.

Odp. Im wyższa temperatura, tym szybciej zapachy rozchodzą się w powietrzu, szybciej rozpuszczają się substancje w rozpuszczalniku i szybciej przebiega proces dyfuzji np. zabarwienie wody.

Zad. 3 Gazy rozszerzają się na skutek ogrzewania. Opierając się na cząsteczkowej budowie gazu, wyjaśnij to zjawisko.

Odp. Kiedy temperatura gazu wzrasta rośnie również średnia prędkość ruchu jego cząsteczek. Jest to bezpośrednia przyczyna wzrostu siły oddziaływań cząsteczek na siebie podczas zderzeń, co powoduje wzrost objętości gazu.

Zad. 4 Z jakiego powodu ciecze parują szybciej, gdy zostaną ogrzane do wyższej temperatury?

Odp. Ciecze parują szybciej ponieważ w wyższej temperaturze zwiększa się energia wewnętrzna cząsteczek, a co za tym idzie szybciej się przemieszczają.

Zad. 5 Jaka jest różnica między ruchem cząsteczek wody od ruchu cząsteczek pary wodnej i ruchu cząsteczek lodu?

Odp. Cząsteczki wody i pary poruszają się w sposób chaotyczny i postępowy. Średnia prędkość ruchu cząsteczek lodu jest mniejsza niż pary. Ruch cząsteczek lodu ma również charakter drgający.

Zad. 6 Dwa różne naczynia napełniono taką samą ilością wody. Jedno z nich jest niskie i szerokie, a drugie wysokie i wąskie. Z którego z nich szybciej wyparuje ciecz?

Odp. Ciecz wyparuje szybciej z szerszego naczynia, gdyż tworzy ono większą powierzchnię parowania.

Zad. 7 Do pokoju został wniesiony bukiet świeżych, pachnących kwiatów. Zapach poczujemy jednak dopiero po kilku, lub nawet kilkunastu sekundach. Jaką właściwością cząsteczek zapachowych jest spowodowane to opóźnienie?

Odp. Opóźnienie to spowodowane jest obecnością powietrza. Cząsteczki zapachowe poruszają się bardzo szybko, ale ze względu na zderzenia z cząsteczkami powietrza ich droga do człowieka się wydłuża.

Zad. 8 Szczelny zbiornik napełniono gazem, a następnie rozrzedzono jego zawartość poprzez częściowe odpompowanie. W jaki sposób zmieni się średnia długość drogi swobodnego ruchu cząsteczek gazu w zbiorniku?

Odp. Średnia długość drogi swobodnego ruchu cząsteczek gazu w zbiorniku się zwiększy.

Zad. 9 W którym rodzaju substancji – gazach czy cieczach – średnia droga swobodna cząsteczek jest większa?

Odp. Średnia droga swobodna cząsteczek większa jest w gazach.

Zad. 10 Z jakiego powodu dyfuzja w cieczach zachodzi wolniej niż w gazach?

Odp. Dyfuzja zachodzi w cieczach wolniej dlatego, że w gazach są większe odległości międzycząsteczkowe niż w cieczach, a ich cząsteczki mają większą średnią prędkość.

Zad. 11 Podczas obróbki solonej ryby, często stosuje się technikę zanurzenia w wodzie, aby „odciągnęła” ona sól. Jakie zjawiska zachodzą podczas tego procesu?

Odp. Są to zjawiska dyfuzji oraz rozpuszczenia.

Zad. 12 Prędkość cząsteczek gazu w temperaturze pokojowej jest większa niż prędkość samolotu naddźwiękowego, gdyż wynosi 1200 m/s. W korytarzu o długości 10 m rozpylono perfumy, a cząsteczki poruszają się prostoliniowo wzdłuż niego. Ile czasu teoretycznie potrzeba, aby osoba stojąca na przeciwległym końcu korytarza poczuła ich zapach? Co powoduje, że w praktyce czas ten znacząco się wydłuża?

Odp. Teoretycznie czas ten powinien wynieść 0,008s. Opóźnienie wynika z faktu, że tor ruchu cząsteczki jest linią łamaną – zygzakowatą.

Zad. 13 Po zalaniu wrzątkiem kawy wsypujemy do niej cukier, a następnie mieszamy łyżeczką. Z jakiego powodu, zamiast poczekać na samodzielne rozpuszczenie cukru i jego rozejście się w kawie dzięki dyfuzji, decydujemy się na mieszanie napoju?

Odp. Mieszanie substancji przyspiesza proces dyfuzji.

Zad. 14 Z jakiego powodu w zimnej wodzie cukier u sól rozpuszczają się wolniej niż w gorącej?

Odp. Za wolniejsze rozpuszczanie się substancji w zimnej wodzie, odpowiada wolniejszy ruch cząstek w niższej temperaturze, który powoduje również spowolnienie dyfuzji.

Zad. 15 Z jakiego powodu zasolenie mięsa podczas gotowania następuje już po kilkunastu minutach, a w przypadku zimnej wody trwa nawet kilka dni?

Odp. Im wyższa temperatura tym większa średnia prędkość ruchu cząsteczek soli. Wzrost temperatury sprzyja szybkości zasolenia mięsa.

Zad. 16 Dwie szklanki napełniono wodą, po czym wrzucono do nich dwa jednakowe kawałki ciała stałego, które spowodowało zabarwienie wody. W tym samym czasie w jednej ze szklanek nastąpiło zabarwienie znacznie większej części wody. W której ze szklanek panowała wyższa temperatura?

Odp. Wyższa temperatura panowała w szklance, w której doszło do szybszego zabarwienia wody.

Zad. 17 Dane są dwie płytki – ołowiana i złota. Zostały one silnie ściśnięte i pozostawione w takim stanie przez kilka lat. Po tym czasie stwierdzono, że w ołowianej płytce znalazły się cząsteczki złota, a w złotej cząsteczki ołowiu. Jakie zjawisko wywołało takie zachowanie cząstek i dlaczego tak długo to trwało?

Odp. Doszło tutaj do zjawiska dyfuzji. Jest ona możliwa również w ciałach stałych, zachodzi jednak bardzo wolno. Cząsteczki ciał stałych są mocno związane, z tego powodu proces dyfuzji trwa tak długo.

Zad. 18 Do nieruchomej wody w szklanym naczyniu wpuszczono kroplę atramentu. Po pewnym czasie cała woda została zabarwiona. Jakie zjawisko spowodowało zabarwienie się cieczy? Wskaż, kiedy woda zabarwi się szybciej – gdy będzie ciepła, czy zimna?

Odp. Doszło tutaj do zjawiska dyfuzji. Wraz ze wzrostem temperatury rośnie szybkość z jaką zachodzi dyfuzja.

Zad. 19 W naturalnych zbiornikach wodnych znajduje się rozpuszczone powietrze z atmosfery. Dzięki jego obecności mogą oddychać m.in. ryby. Nazwij zjawisko fizyczne, które powoduje rozchodzenie się powietrza w całej objętości wody w zbiorniku.

Odp. Doszło tutaj do zjawiska dyfuzji powietrza atmosferycznego w wodzie.

Zad. 20 Pewna objętość tlenu przepłynęła swobodnie do pomieszczenia. Cząsteczka tlenu może, w ciągu sekundy, przebyć średnio drogę równą około 425 metrów. Oznacza, to że prędkość cząsteczek tlenu wynosi w przybliżeniu 425 m/s. Czy wszystkie cząsteczki danej objętości tlenu poruszają się z tą samą prędkością?

Odp. Prędkość cząsteczek tlenu jest zróżnicowana. Niewielki procent cząsteczek będzie miał w danej chwili prędkość zbliżoną do 425 m/s. W przybliżeniu połowa z nich porusza się z prędkością mniejszą niż 425 m/s, a druga połowa z większą.

Zad. 21 Blachy i pręty metalowe trwale można łączyć za pomocą zgrzewania. To proces w którym dwa kawałki metalu silnie się ściska i jednocześnie przepuszcza prąd elektryczny, aby w miejscu połączenia metal mocno się rozgrzał, ale nie stopił. Wskaż, jakie zjawiska powodują trwałe połączenie metali, wiedząc, że zachodzą one przy silnym rozgrzaniu styku metali.

Odp. Zachodzi tutaj zjawisko dyfuzji. Wysoka temperatura przyspiesza proces przenikania się cząsteczek obu zgrzewanych kawałków metali.

Zad. 22 Szklane elementy można łączyć ze sobą poprzez ogrzanie ich końców w płomieniu palnika, natomiast nie jest możliwe ich połączenie bez wcześniejszego ogrzania. Jakie zjawiska fizyczne zachodzą podczas takiego połączenia? Dlaczego nie można go dokonać bez ogrzewania?

Odp. Gdy ogrzejemy i stopimy szkło na końcach elementu możliwe staje się wnikanie cząsteczek szkła między siebie. Wywołuje to zadziałanie dużych sił spójności, kiedy szkło skrzepnie.

Zad. 23 Wyjaśnij różnice między wodą i parą wodną oraz wodą i lodem. Odpowiedz w kontekście cząsteczkowej budowy substancji.

Odp. Cząsteczki wody mogą poruszać się swobodnie, ale cząsteczki pary wodnej mają większą od nich drogę swobodną. Cząsteczki lodu mogą jedynie drgać wokół pewnego położenia równowagi.

Zad. 24 Niezależenie od stanu skupienia cząsteczki substancji są w nieustannym ruchu. Z jakiego powodu kawałek ciała stałego nie rozpada się więc na oddzielne cząsteczki? Co powoduje, że trzymają się one razem?

Odp. Cząsteczki poruszają się bez przerwy również w ciele stałym, jednakże średnie siły przyciągania i odpychania cząsteczek są sobie równe. Gdy wskutek ruchu jedna z cząstek oddali się od drugiej siła przyciągania stanie się większa od siły odpychania. Sprawi to, że cząsteczka szybko wróci do pierwotnego położenia i ciało utrzyma swoją integralność.

Zad. 25 W ciałach stałych cząsteczki przybliżają się i oddalają na przemian. W celu zachowania równowagi, podczas przypadkowego zbliżenia się cząsteczek, przeważą siły odpychania, czy przyciągania?

Odp. Aby zachować integralność ciała, w wypadku przypadkowego zbliżenia przeważą siły odpychania, co spowoduje oddalenie się cząsteczek od siebie.

Zad. 26 Czym są ruchy Browna?

Odp. Ruchy Browna to zjawisko chaotycznych ruchów widzialnej cząstki, które są spowodowane uderzeniami cząsteczek ośrodka.

Zad. 27 Materia składa się m.in. z cząsteczek i atomów. Więcej jest różnych rodzajów cząsteczek, czy różnych rodzajów atomów? Odpowiedź uzasadnij.

Odp. Atomy stanowią część składową cząsteczki. Istnieje nieskończenie wiele możliwości różnych połączeń atomów w cząstki.

Zad. 28 Gumowy balonik nadmuchano do granic wytrzymałości i pozostawiono na kilka dni z prawidłowo zawiązanym wylotem. Po tym czasie stał się on słabo nadmuchany. Z jakiego powodu tak się stało?

Odp. Jest tak dlatego, że cząsteczki powietrza mają możliwość przenikania między cząsteczkami gumy.

키워드에 대한 정보 w niższej temperaturze zjawisko dyfuzji zachodzi wolniej

다음은 Bing에서 w niższej temperaturze zjawisko dyfuzji zachodzi wolniej 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 11th chemistry thermodynamics lec 10

 • 동영상
 • 공유
 • 카메라폰
 • 동영상폰
 • 무료
 • 올리기

11th #chemistry #thermodynamics #lec #10


YouTube에서 w niższej temperaturze zjawisko dyfuzji zachodzi wolniej 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 11th chemistry thermodynamics lec 10 | w niższej temperaturze zjawisko dyfuzji zachodzi wolniej, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

See also  미국 집 구하기 사이트 | 미국 집 구하기 렌트하기 _ 인터넷 부동산 검색, 질로우닷컴 소개 Zillow.Com 465 개의 새로운 답변이 업데이트되었습니다.

Leave a Comment