Projekt Ustawy O Zmianie Ustawy Prawo O Ruchu Drogowym | Grzegorz Braun – Prawo O Ruchu Drogowym 9408 좋은 평가 이 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “projekt ustawy o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym – Grzegorz Braun – Prawo o ruchu drogowym“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://you.foci.com.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: you.foci.com.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Janusz Jaskółka 이(가) 작성한 기사에는 조회수 10,673회 및 좋아요 452개 개의 좋아요가 있습니다.

projekt ustawy o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Grzegorz Braun – Prawo o ruchu drogowym – projekt ustawy o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Polub, skomentuj, udostępnij! Pomóż nam docierać z informacjami do innych!
Subskrybuj drugi kanał: https://www.youtube.com/channel/UC8RWemVHDX4NwMDFOtKFO9Q
Grzegorz Braun – Prawo o ruchu drogowym [15 września 2022 r.]Posiedzenie Sejmu RP nr 61
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
https://videoparlament.pl/posiedzenia/posiedzenie-sejmu-rp-nr-61/drugi-dzien-90
#polityka #polskapolityka #Sejm
Interesujesz się polityką? Szukasz wystąpienia Twojego posła? Subskrybuj nasz kanał i wejdź na https://videoparlament.pl – w naszym serwisie aktualne wystąpienia poselskie wraz ze stenogramami!
Dołącz do nas także tutaj:
FB: https://www.facebook.com/videoparlamentpl
https://twitter.com/videoparlament
Źródła większości materiałów wideo:
System Informacyjny Sejmu: sejm.gov.pl
System Informacyjny Senatu: senat.gov.pl
oraz publikacje osób publicznych.
Na kanale zdajemy sprawozdanie z aktywności polityków wszystkich opcji politycznych w celach dokumentalnych. Publikacja filmu nie oznacza więc, że popieramy czy jesteśmy przeciwni prezentowanemu stanowisku. Wierzymy, że dzięki temu pomagamy uniknąć manipulacji, a dzięki prezentacji pełnych wypowiedzi wyborca wyrobi sobie własne stanowisko.
Życzymy mądrych wyborów!

projekt ustawy o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. – Senat

Do reprezentowania Komisji w pracach nad projektem ustawy został … Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz …

+ 여기에 보기

Source: www.senat.gov.pl

Date Published: 8/24/2021

View: 975

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym …

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw …

+ 여기를 클릭

Source: pracodawcy.pl

Date Published: 4/23/2021

View: 4729

Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu …

Dane i uprawnienia kierowcy będą podczas kontroli drogowej sprawdzane w centralnej ewencji kierowców. Zmiana ta stanowi kolejne ułatwienie dla obywateli. Już …

+ 여기에 더 보기

Source: wartowiedziec.pl

Date Published: 11/1/2021

View: 3515

Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Z przebiegiem procesu legislacyjnego oraz z treścią projektu można zapoznać się tutaj. Najważniejsze zmiany w projekcie zmian do ustawy Prawo o ruchu drogowym:.

+ 여기를 클릭

Source: www.patronat.pl

Date Published: 7/16/2021

View: 6647

Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. – Lex

Akty korporacyjne Sędz.2015.7.31 Akt nieoceniany Wersja od: 31 lipca 2015 r. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz …

+ 여기에 더 보기

Source: sip.lex.pl

Date Published: 1/16/2022

View: 9041

Prawo o ruchu drogowym (druk nr 2216) Senacki

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk nr 2216) stanowi realizację wyroku z dnia 3 czerwca 2008 r.

+ 더 읽기

Source: archiwumbip.mswia.gov.pl

Date Published: 7/26/2021

View: 3667

주제와 관련된 이미지 projekt ustawy o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Grzegorz Braun – Prawo o ruchu drogowym. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Grzegorz Braun - Prawo o ruchu drogowym
Grzegorz Braun – Prawo o ruchu drogowym

주제에 대한 기사 평가 projekt ustawy o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym

 • Author: Janusz Jaskółka
 • Views: 조회수 10,673회
 • Likes: 좋아요 452개
 • Date Published: 2022. 9. 15.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=pj9-igkTJ2s

» Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ma na celu pełne i prawidłowe wdrożenie dyrektywy 2014/45/UE oraz wprowadzenie rozwiązań do polskiego porządku prawnego jak również zapewnienie sprawnego funkcjonowania regulacji przewidzianych w ww. dyrektywie.

Główne zagadnienia wymagające uregulowania w polskim prawie dotyczą przede wszystkim:

wprowadzenia zmian w zakresie sprawowanego nadzoru nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów, mających na celu niezwłoczne eliminowanie i zapobieganie pojawianiu się w przyszłości nieprawidłowości w przeprowadzaniu badań technicznych, wskazania organu odpowiedzialnego za sprawowanie nadzoru nad diagnostami i wykonywanym przez nich badaniami technicznymi pojazdów, wprowadzenia zmian dotyczących minimalnego wyposażenia stacji kontroli pojazdów oraz systemu okresowego badania sprawności urządzeń stosowanych w stacji

Starostowie pozostaną organem nadzoru nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów oraz będą jednostką nadzorującą przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia diagnostów.

Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym. Co to oznacza dla kierowców?

Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym. Co to oznacza dla kierowców?

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym, przedłożony przez Ministra Infrastruktury we współpracy z Ministrem Cyfryzacji został przyjęty przez Sejm. Tzw. pakiet deregulacyjny zakłada szereg ułatwień dla kierujących pojazdami oraz właścicieli pojazdów. Zakładane są też ułatwienia w procedurach związanych z rejestracją pojazdu.

Dalsze prace nad projektem ustawy odbędą się w Senacie. Nowe przepisy zaczną obowiązywać po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem rozwiązań związanych z koniecznością wydania komunikatu Ministra Cyfryzacji. Przepisy dotyczące zniesienia obowiązku wydawania karty pojazdu i nalepki kontrolnej wejdą w życie po upływie 24 miesięcy od publikacji.

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało spis najważniejszych zmian, jakie zakłada projekt ustawy:

Prawo jazdy on-line

Kierujący pojazdami posiadający polskie prawo jazdy będą zwolnieni z obowiązku posiadania przy sobie i okazywania dokumentu podczas kontroli drogowej na terytorium Polski. Dane i uprawnienia kierowcy będą podczas kontroli drogowej sprawdzane w centralnej ewidencji kierowców. Zmiana ta stanowi kolejne ułatwienie dla obywateli. Już teraz, dzięki działaniom obecnego rządu, kierowcy nie muszą posiadać przy sobie dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia polisy OC. Informację o zwolnieniu z obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy Minister Cyfryzacji ogłosi z trzymiesięcznym wyprzedzeniem w komunikacie opublikowanym m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej.

Koniec z wymianą dowodu rejestracyjnego, kiedy skończy się miejsce na pieczątki

W sytuacji, w której w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym wypełnione zostały wszystkie rubryki przeznaczone do wpisania terminu następnego badania technicznego, nie trzeba już będzie wymieniać dowodu rejestracyjnego pojazdu. Takie rozwiązanie to znaczna oszczędność czasu i pieniędzy dla właścicieli pojazdów.

Karta pojazdu i nalepki kontrolne nie będą już wydawane

Kolejnym uproszczeniem w procedurze rejestracji pojazdów jest zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej i jej wtórnika. Dzięki temu właściciele pojazdów oszczędzą, np. podczas rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy w sumie 94,5 zł (karta pojazdu – 75 zł i nalepka kontrolna – 18,5 zł i łącznie 1 zł opłaty ewidencyjnej). Wydawanie karty pojazdu nie będzie konieczne, bo organy rejestrujące pojazdy oraz organy kontroli ruchu drogowego mają dostęp do centralnej ewidencji pojazdów. Właściciel może ponadto sprawdzić historię pojazdu on-line.

Pojazd zarejestruje starosta w miejscu czasowego zamieszkania

Nowelizacja ustawy przewiduje wprowadzenie możliwości rejestracji pojazdu lub czasowej rejestracji na wniosek właściciela, również przez starostę właściwego ze względu na miejsce czasowego zamieszkania, a także czasowej rejestracji pojazdu na wniosek właściciela w przypadku konieczności przejazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru, również przez starostę właściwego dla miejsca zakupu lub odbioru pojazdu.

Będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne

W projekcie zaproponowano ponadto wprowadzenie możliwości zachowania, na wniosek właściciela pojazdu, dotychczasowego numeru rejestracyjnego. Opłata za najczęściej wydawane tablice samochodowe to 80 zł, dzięki pozostawieniu dotychczasowego numeru rejestracyjnego nie będzie trzeba jej ponosić, jak również nie trzeba będzie ponosić opłaty za nalepkę kontrolną – w sumie razem z opłatą ewidencyjną da to oszczędności 99,50 zł.

Dealer zarejestruje nowy pojazd

Nowością jest wprowadzenie możliwości załatwienia formalności związanych z rejestracją nowego pojazdu samochodowego przez salon sprzedaży autoryzowany przez producenta. Rozwiązanie to ułatwi proces rejestracji, zaoszczędzi czas nabywcy, a także umożliwi mu odbiór już zarejestrowanego pojazdu z salonu sprzedaży, w przypadku zlecenia wniosku o rejestrację przez salon sprzedaży drogą elektroniczną.

Będzie można czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy

Nowym rozwiązaniem, które zakładają przygotowane w MI przepisy, jest rozszerzenie katalogu pojazdów wycofanych czasowo z eksploatacji o samochody osobowe. Będzie to jednak dotyczyło sytuacji uszkodzonych, a nie chwilowo nieużywanych samochodów. W przypadku konieczności naprawy samochodu (np. po wypadku) wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji będzie można wycofać pojazd z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy i nie częściej niż po upływie 3 lat od daty poprzedniego wycofania z ruchu. Przywrócenie do ruchu będzie wiązało się przeprowadzeniem dodatkowego badania technicznego pojazdu po naprawie. Ta zmiana pozwoli właścicielowi naprawianego i czasowo wycofanego z użytku samochodu ograniczyć koszty ubezpieczenia pojazdu. Obecnie czasowo można wycofać z ruchu samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t, ciągniki samochodowe, pojazdy specjalne oraz autobusy.

Przepisy ustawy umożliwią zwrot zatrzymanego elektronicznie przez organ kontroli ruchu drogowego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) przez stację kontroli pojazdów. Rozwiązanie to wyeliminuje konieczność zwracania się kierowcy o zwrot dokumentu np. do urzędu lub też jednostki organu, który zatrzymał dokument.

Dużym ułatwieniem dla właścicieli pojazdów będzie wprowadzenie powiązania czasowej rejestracji pojazdu w celu wywozu za granicę z wyrejestrowaniem pojazdu z urzędu.

Jeśli od ostatniej rejestracji pojazdu na terytorium RP nie nastąpiła zmiana własności, nie będzie obowiązku przedkładania do rejestracji dowodu własności pojazdu. Do wniosku o rejestrację wystarczy dowód rejestracyjny z aktualnymi badaniami technicznymi, nie trzeba już będzie dostarczać do urzędu umowy kupna pojazdu.

Pełen tekst ustawy jest dostępny tutaj.

Źródło: MI

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Sejm przyjął projekt dotyczący rozwiązań upraszczających proces rejestracji, czasowej rejestracji i wyrejestrowania pojazdów mających na celu wprowadzenie ułatwienia dla obywateli (posiadaczy pojazdów) i zmniejszenie zadań i obciążeń administracyjnych dla organów samorządowych wykonujących zadanie rejestracji pojazdów

Z przebiegiem procesu legislacyjnego oraz z treścią projektu można zapoznać się tutaj.

Najważniejsze zmiany w projekcie zmian do ustawy Prawo o ruchu drogowym:

w art. 132: po ust. 6 dodany będzie ust. 6a. Zwrotu zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) będzie mogła dokonać jednostka upoważniona do przeprowadzania badań technicznych po przeprowadzeniu badania technicznego odpowiadającego przyczynie zatrzymaniaw przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 tzn. w razie:

“1) stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd:

a) zagraża bezpieczeństwu w szczególności po wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy,

b) zagraża porządkowi ruchu,

c) narusza wymagania ochrony środowiska;

2) stwierdzenia, że pojazd nie został poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie lub termin badania nie został wyznaczony prawidłowo;”

po przeprowadzeniu badania technicznego odpowiadającego przyczynie zatrzymaniaw przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 tzn. w razie: “1) stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd: a) zagraża bezpieczeństwu w szczególności po wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy, b) zagraża porządkowi ruchu, c) narusza wymagania ochrony środowiska; 2) stwierdzenia, że pojazd nie został poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie lub termin badania nie został wyznaczony prawidłowo;” zmieni się ust. 2 art. 82. Zmiana dotyczy sytuacji, w której w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym wypełnione zostały wszystkie rubryki przeznaczone do wpisania terminu następnego badania technicznego, nie trzeba będzie z tego powodu wymieniać dowodu rejestracyjnego pojazdu .

Nowa treść ust. 2: “2. Uprawniony diagnosta po wykonaniu badania technicznego pojazdu:

1) wydaje zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu;

2) wpisuje kolejny termin badania technicznego do dowodu rejestracyjnego, jeżeli jest wolne miejsce w odpowiedniej rubryce tego dowodu – po stwierdzeniu pozytywnego wyniku badania technicznego pojazdu.”

. Nowa treść ust. 2: “2. Uprawniony diagnosta po wykonaniu badania technicznego pojazdu: 1) wydaje zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu; 2) do dowodu rejestracyjnego, w odpowiedniej rubryce tego dowodu – po stwierdzeniu pozytywnego wyniku badania technicznego pojazdu.” w art. 78a: po ust. 4 dodaje się ust. 4a–4c dzięki czemu będzie można czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy . „4a. Samochód osobowy może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy bez możliwości przedłużenia tego okresu i nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym upłynął okres czasowego wycofania określony w ostatniej decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.

(…)

4c. Warunkiem dopuszczenia samochodu osobowego do ruchu po jego czasowym wycofaniu jest wykonanie dodatkowego badania technicznego pojazdu potwierdzone w centralnej ewidencji pojazdów. W przypadku braku w centralnej ewidencji pojazdów informacji o dodatkowym badaniu technicznym dopuszczenie do ruchu następuje na podstawie przedłożonego zaświadczenia o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu.

. „4a. Samochód osobowy może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy bez możliwości przedłużenia tego okresu i nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym upłynął okres czasowego wycofania określony w ostatniej decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu. (…) 4c. Warunkiem dopuszczenia samochodu osobowego do ruchu po jego czasowym wycofaniu jest wykonanie dodatkowego badania technicznego pojazdu potwierdzone w centralnej ewidencji pojazdów. W przypadku braku w centralnej ewidencji pojazdów informacji o dodatkowym badaniu technicznym dopuszczenie do ruchu następuje na podstawie przedłożonego zaświadczenia o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu. w art. 73 po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1e w brzmieniu: „1a. Składający wniosek o rejestrację pojazdu może wnioskować o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, w tym tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli pojazd był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada tablice (tablicę) rejestracyjne zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz utrzymane w należytym stanie i czytelne. W takim przypadku starosta, dokonując rejestracji pojazdu, wydaje decyzję o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny oraz dokonuje legalizacji dotychczasowych tablic (tablicy) rejestracyjnych. Jeżeli tablice (tablica) rejestracyjne nie są zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a albo nie są utrzymane w należytym stanie, albo nie są czytelne, stosuje się przepis ust. 1.

i posiada tablice (tablicę) rejestracyjne zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz utrzymane w należytym stanie i czytelne. W takim przypadku starosta, dokonując rejestracji pojazdu, wydaje decyzję o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny oraz dokonuje legalizacji dotychczasowych tablic (tablicy) rejestracyjnych. Jeżeli tablice (tablica) rejestracyjne nie są zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a albo nie są utrzymane w należytym stanie, albo nie są czytelne, stosuje się przepis ust. 1. Art. 38. dotyczący obowiązku posiadania i okazywania dokumentów, brzmiący obecnie następująco:

“1. Kierujący pojazdem jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu wymagane dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego: 1) dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem;(…)”. Zgodnie z proponowanymi zmianami ww. zapis otrzymuje brzmienie:

„1) dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem inny niż wydane w kraju prawo jazdy albo pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli kierujący nie posiada wydanego w kraju prawa jazdy albo pozwolenia na kierowanie tramwajem.” Kierujący pojazdami posiadający polskie prawo jazdy będą zwolnieni z obowiązku posiadania przy sobie i okazywania dokumentu podczas kontroli drogowej na terytorium Polski.

“1. Kierujący pojazdem jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu wymagane dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego: 1) dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem;(…)”. Zgodnie z proponowanymi zmianami ww. zapis otrzymuje brzmienie: „1) dokument stwierdzający albo pozwolenie na kierowanie tramwajem, albo pozwolenia na kierowanie tramwajem.” Kierujący pojazdami posiadający polskie prawo jazdy będą zwolnieni z obowiązku posiadania przy sobie i okazywania dokumentu podczas kontroli drogowej na terytorium Polski. w art. 78: a) w ust. 1 po wyrazach „dowód rejestracyjny” dodaje się wyrazy „oraz zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym nie jest określony aktualny termin ważności badania technicznego”, pełny zapis będzie brzmiałnastępująco:

W razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu zarejestrowanego, dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi dowód rejestracyjny oraz zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym nie jest określony aktualny termin ważności badania technicznego.

W razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu zarejestrowanego, dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi dowód rejestracyjny oraz zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym nie jest określony aktualny termin ważności badania technicznego. w art. 73: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela pojazdu, starosta właściwy ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania, wydając decyzję o rejestracji pojazdu, dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne.” Pojazd będzie mógl zarejestrować starosta w miejscu czasowego zamieszkania właściciela .

. Zgodnie z Art. 12. projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw:

1. Nalepki kontrolne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów tracą ważność.

2. Właściciel pojazdu może zachować na przedniej szybie pojazdu nalepkę kontrolną wydaną na podstawie dotychczasowych przepisów.

3. Karta pojazdu albo jej wtórnik wydane na podstawie dotychczasowych przepisów tracą ważność.

4. Właściciel pojazdu, który posiada kartę pojazdu albo jej wtórnik, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów:

1) zachowuje tę kartę albo jej wtórnik albo

2) zwraca tę kartę albo jej wtórnik do starosty.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać 3 miesiące po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem rozwiązań związanych z koniecznością wydania komunikatu Ministra Cyfryzacji. Przepisy dotyczące zniesienia obowiązku wydawania karty pojazdu i nalepki kontrolnej wejdą w życie po upływie 24 miesięcy od publikacji.

Zgodnie z:

Art. 17. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego.

Art. 18. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu.

Art. 19. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie do centralnej ewidencji pojazdów i gromadzenie w tej ewidencji danych o przekroczeniach terminów, o których mowa w art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 20. Komunikaty, o których mowa w art. 17–19, ogłasza się w terminie co najmniej 5 miesięcy przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w danym komunikacie.

Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 31 lipca 2015 r. w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, nie zgłasza uwag do jego treści.

키워드에 대한 정보 projekt ustawy o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym

다음은 Bing에서 projekt ustawy o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  식단 조절 없이 다이어트 | 운동해도 식단조절 안하면 이렇게 되는 이유... 78 개의 베스트 답변
See also  폐 곰팡이 균 | 몸 속 ‘균’이 있다? 면역력이 저하되면 생기는 ˹곰팡이균˼ Tv Chosun 20211122 방송 | [건강한 집] 68회 | Tv조선 366 개의 새로운 답변이 업데이트되었습니다.

See also  Kochaj Tak Jak Się Całuje Chleb | (Sms) Szaleni Miłością Stwórcy - Kochaj Tak 최근 답변 248개

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Grzegorz Braun – Prawo o ruchu drogowym

 • sejm
 • polityka
 • wiadomości
 • poseł
 • polityk
 • polskapolityka

Grzegorz #Braun #- #Prawo #o #ruchu #drogowym


YouTube에서 projekt ustawy o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Grzegorz Braun – Prawo o ruchu drogowym | projekt ustawy o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment