Projekt Ustawy O Zawodzie Technika Elektroradiologii | Film Prezentujący Zawód Technik Elektrokardiolog 31 개의 자세한 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “projekt ustawy o zawodzie technika elektroradiologii – Film prezentujący zawód technik elektrokardiolog“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://you.foci.com.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: you.foci.com.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 ORE – kształcenie zawodowe 이(가) 작성한 기사에는 조회수 6,877회 및 좋아요 56개 개의 좋아요가 있습니다.

projekt ustawy o zawodzie technika elektroradiologii 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Film prezentujący zawód technik elektrokardiolog – projekt ustawy o zawodzie technika elektroradiologii 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Autor:Małgorzata Sienkiewicz, Zofia Jezierska
Opis: Film prezentujący zawód, w tym także osoby wykonujące dany zawód oraz narzędzia i materiały wykorzystywane w procesie pracy. Każdy zawód jest zaprezentowany z 3 perspektyw: z pozycji pracodawcy, pracownika oraz osoby uczącej się w zawodzie. Zawód widziany oczami pracodawcy – pożądane cechy pracownika, predyspozycje, zestaw pożądanych umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych pracownika. Możliwości rozwoju zawodowego, perspektywa zarobków, prognozy zatrudnialności w zawodzie. Zawód widziany oczami pracownika- dlaczego zdecydował podjąć pracę w zawodzie, w jaki sposób uzyskał wykształcenie. Pozytywne i negatywne aspekty związane z pracą w zawodzie. Możliwości, jakie niesie praca w danym zawodzie, możliwa ścieżka kariery, perspektywa awansu. Zawód widziany oczami osoby uczącej się- dlaczego wybrała dany zawód, jak wygląda proces kształcenia, jakie możliwości zapewnia szkoła, czego oczekuje od przyszłej pracy. Film zakończony jest tablicą informacyjną prezentującą dostępne formy kształcenia w zawodzie.
Numer konkursu: 2/POKL/3.4.3/2013
Numer projektu: POKL.03.04.03-00-016/13-00
Nazwa projektu: Mój zawód – moja przyszłość
Strona www projektu: http://www.mojzawodmojaprzyszlosc.pl
Beneficjent (nazwa): Syntea S.A.
Lokalizacja beneficjenta (miasto): Lublin

projekt ustawy o zawodzie technika elektroradiologii 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

odpowiedź-projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych

lub technik lub dyplom elektroradiologii potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiolog. Po art. 2 dodać kolejne artykuły w brzmieniu: Art. 3. 1 …

+ 여기에 더 보기

Source: www.krasp.org.pl

Date Published: 4/15/2022

View: 702

ustawa o niektórych zawodach medycznych – co z nią jest nie …

Jakie zapisy są nie do przyjęcia? Projekt skrytykowało Polskie Towarzystwo Elektroradiologii we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Techników …

+ 여기에 더 보기

Source: www.cowzdrowiu.pl

Date Published: 1/17/2022

View: 9194

Projekt Ustawy o zawodzie Elektroradiologa – OZZTME

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY TECHNIKÓW MEDYCZNYCH ELEKTRORADIOLOGII … Udostępniliśmy projekt ustawy o zawodzie w zakładce Dokumenty OZZTME (trzeba być …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.ozztme.pl

Date Published: 1/6/2022

View: 4453

OZZTME – Udostępniliśmy projekt ustawy o zawodzie w grupie…

Czyli technik elektroradiolog ze średnim wykształceniem jest w 6 grupie z kwotą 5322zl? 8 hrs Report.

+ 여기를 클릭

Source: www.facebook.com

Date Published: 2/2/2022

View: 3096

Uznawanie kwalifikacji technika elektroradiologa | Biznes.gov.pl

6 ustawy), a do wykonywania zawodu regulowanego jest wymagane posiadanie kwalifikacji zawodowych na poziomie czwartym, (zob. art. 18 ust.

+ 여기에 보기

Source: www.biznes.gov.pl

Date Published: 11/26/2022

View: 9225

Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych – Gov.pl

2) dietetyk; 3) elektroradiolog; 4) higienistka stomatologiczna; 5) logopeda; 6) masażysta; 7) opiekun medyczny; 8) …

+ 더 읽기

Source: www.gov.pl

Date Published: 8/3/2022

View: 7625

Potrzebna jest ustawa o zawodzie elektroradiologa

To liczna grupa specjalistów” – zwraca uwagę Mikołaj Piwko, technik elektroradiolog ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Na co dzień …

+ 더 읽기

Source: www.isbzdrowie.pl

Date Published: 2/3/2021

View: 4408

Potencjalne zmiany w kształceniu przed

Projekt ustawy. 7. Problemy w osiągnięciu konsensusu: kompetencje zawodowe – nakładające się pola a) planowanie leczenia b) badania USG. 8. Podsumowanie.

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.sior.pl

Date Published: 6/6/2021

View: 4313

주제와 관련된 이미지 projekt ustawy o zawodzie technika elektroradiologii

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Film prezentujący zawód technik elektrokardiolog. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Film prezentujący zawód  technik elektrokardiolog
Film prezentujący zawód technik elektrokardiolog

주제에 대한 기사 평가 projekt ustawy o zawodzie technika elektroradiologii

 • Author: ORE – kształcenie zawodowe
 • Views: 조회수 6,877회
 • Likes: 좋아요 56개
 • Date Published: 2017. 1. 17.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=ujPVxPQYTsk

co z nią jest nie tak? Jakie są do niej uwagi?

Autor : Anna Rokicińska

2022-02-19 17:17

Za nieakceptowalny uznały projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych trzy instytucje zajmujące się elektroradiologią. Ale projektowane zapisy krytykuje też samorząd lekarski. Termin zgłaszania uwag do projektu mija jutro.

Projekt ma regulować szereg innych zawodów medycznych. Chodzi o takie zawody jak: asystentka stomatologiczna, dietetyk, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, logopeda, masażysta, opiekun medyczny, optometrysta, ortoptystka, podiatra, profilaktyk, protetyk słuchu, technik dentystyczny, technik farmaceutyczny, technik ortopeda, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy. Projektowane rozwiązania zakładają określenie zadań zawodowych, do wykonywania których są uprawnione osoby wykonujące dany zawód. Określa też wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania tych zawodów. Reguluje też kwestię edukacji i jej efektów właściwych dla danego zawodu medycznego, które muszą być realizowane w ramach kształcenia zawodowego. Do tego dochodzi określenie zasad etyki i deontologii medycznej. Reguluje również sprawę zawieszenie prawa do wykonywania zawodu medycznego na okres od 3 miesięcy do roku. Są w nim opisane także sytuacje pozbawienie prawa do wykonywania danego zawodu medycznego. Szczegóły opisywaliśmy tutaj (Jest projekt ustawy w sprawie innych zawodów medycznych).

Jakie zapisy są nie do przyjęcia?

Projekt skrytykowało Polskie Towarzystwo Elektroradiologii we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Techników Elektroradiologii oraz Stowarzyszeniem Elektroradiologii. Według tych instytucji projekt zawiera w sobie grzech pierworodny w postaci tego, że najważniejsze kwestie zostały przeniesione do uregulowania rozporządzeniem. Projektu tegoż nie załączono jednak do projektu ustawy. To budzi wątpliwości, jak zasadnicze kwestie będzie regulowało rozporządzenie no i nie jest zgodne z zasadami dobrej legislacji. M. in. Te instytucje uznały, że „obecne zapisy procedowanego projektu są nieakceptowalne”. Zresztą ten sam argument w swoim stanowisku podnosi Naczelna Rada Lekarska (całość stanowiska NRL w tej sprawie tutaj).

Wspomniane wcześniej instytucje zgłosiły aż 24 zastrzeżenia. Lista tych składanych przez samorząd lekarski też nie jest krótka.

Uprawnienia będą nadawały osoby bez odpowiednich kwalifikacji

Drugą ważną wątpliwością podnoszoną przez elektroradiologów jest przyznawanie prawa wykonywania zawodu. „Obecne zapisy zawarte w projekcie ustawy dopuszczają możliwość nadawania prawa wykonywania zawodu osobom bez odpowiedniego przygotowania merytorycznego i praktycznego, co w przypadku elektroradiologów może oznaczać dopuszczenie do wykonywania zadań zawodowych związanych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego osób nie posiadających odpowiednich kompetencji – napisano w zgłaszanych uwagach.

Instytucje podnoszą, że plusem takiej regulacji byłoby jedynie możliwość policzenia kadry w poszczególnych zawodach, a nie faktyczne dbanie o jakość świadczeń.

Elektroradiolodzy domagają się w stanowisku utworzenia osobnej ustawy regulującej ich zawód.

Całość stanowiska tutaj

Polecamy także:

K. Bross-Walderdorff bez prawa wykonywania zawodu. Do kiedy?

Możliwości terapeutyczne w leczeniu nowotworów (infografika)

MZ: dziś 20 902 nowe przypadki koronawirusa i 283 zgony

Projekt Ustawy o zawodzie Elektroradiologa

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych

Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych

{“register”:{“columns”:[{“header”:”Numer projektu”,”value”:”UD328″,”registerId”:20476989,”dictionaryValues”:[],”nestedValues”:[],”sequence”:{},”showInContent”:true,”positionSelector”:”.article-area__article h2″,”insertMethod”:”after”},{“header”:”Rodzaj dokumentu”,”registerId”:20476989,”dictionaryValues”:[{“id”:”Projekty ustaw”,”value”:”Projekty ustaw”}],”nestedValues”:[],”showInContent”:true,”positionSelector”:”.article-area__article h2″,”insertMethod”:”after”},{“header”:”Typ dokumentu”,”registerId”:20476989,”dictionaryValues”:[{“id”:”D – pozostałe projekty”,”value”:”D – pozostałe projekty”}],”nestedValues”:[],”showInContent”:true,”positionSelector”:”.article-area__article h2″,”insertMethod”:”after”},{“header”:”Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie”,”value”:”Celem projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych jest uregulowanie warunków i zasad wykonywania zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących doskonalenia zawodowego osób wykonujących zawód medyczny oraz odpowiedzialności zawodowej tych osób. Projektowane regulacje nie dotyczą zawodów medycznych, których zadania i obowiązki zawodowe zostały uregulowane w innych ustawowych przepisach dotyczących tych zawodów, takich jak: zawód lekarza, lekarza dentysty, diagnosty laboratoryjnego, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, farmaceuty oraz fizjoterapeuty.”,”registerId”:20476989,”dictionaryValues”:[],”nestedValues”:[],”showInContent”:true,”positionSelector”:”.article-area__article h2″,”insertMethod”:”after”},{“header”:”Istota rozwiązań ujętych w projekcie”,”value”:”Projekt ustawy zawiera regulacje odnoszące się do następujących zawodów:

1) asystentka stomatologiczna;

2) dietetyk;

3) elektroradiolog;

4) higienistka stomatologiczna;

5) logopeda;

6) masażysta;

7) opiekun medyczny;

8) optometrysta;

9) ortoptystka;

10) podiatra;

11) protetyk słuchu;

12) technik dentystyczny;

13) technik farmaceutyczny;

14) technik ortopeda;

15) technik sterylizacji medycznej;

16) terapeuta zajęciowy.

Projekt ustawy jest podstawą do określenia m.in.:

1) zadań zawodowych, do wykonywania których są uprawnione osoby wykonujące zawód medyczny;

2) wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do wykonywania zawodu medycznego;

3) efektów uczenia się właściwych dla danego zawodu medycznego, które muszą być realizowane w ramach kształcenia zawodowego, biorąc pod uwagę konieczność odpowiedniego przygotowania absolwentów do wykonywania zawodu medycznego;

4) kodeksu etyki i deontologii medycznej dla osób wykonujących zawód medyczny.

Projekt ustawy reguluje zagadnienie związane z rejestrem osób uprawnionych do wykonywania zawodu medycznego, który będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym, a którego właścicielem i administratorem będzie Centrum e-Zdrowia. Natomiast administratorem danych gromadzonych w tym rejestrze jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Kwestia dotycząca wpisu do tego rejestru, zmiany danych objętych rejestrem, odmowy wpisu do rejestru oraz skreślenie z rejestru będzie należała do kompetencji wojewody, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby wykonującej dany zawód medyczny. Zgodnie z projektem ustawy, osoba wykonująca zawód medyczny, po spełnieniu ustawowych warunków podlega wpisowi do rejestru osób uprawnionych do wykonywania zawodu medycznego. Takie uregulowanie pozwoli na monitorowanie osób posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego, w szczególności pozwoli na uzyskanie zarówno informacji o aktualnej liczbie osób wykonujących zawód medyczny, sposobie wykonywania tego zawodu, jak również będzie źródłem informacji o potrzebach kadrowych w tych zawodach w poszczególnych rejonach kraju.

Projekt ustawy reguluje również kwestie związane z ustawicznym rozwojem zawodowym w ramach kształcenia podyplomowego (szkolenie specjalizacyjne i kursy kwalifikacyjne) oraz doskonalenia zawodowego.

Zgodnie z projektem ustawy, osoba wykonująca zawód medyczny będzie miała obowiązek uczestnictwa w różnych rodzajach i formach doskonalenia zawodowego przez samokształcenie oraz udział w kursach doskonalących realizowanych:

1) metodą wykładów, seminariów, warsztatów oraz ćwiczeń;

2) za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem, zakończonych testem.

Zakres doskonalenia zawodowego obejmuje wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji zadań zawodowych przez osobę wykonująca zawód medyczny. Za udział osoby wykonującej zawód medyczny w poszczególnych formach doskonalenia zawodowego i kształcenia podyplomowego przysługują punkty edukacyjne.

Ponadto, projekt ustawy wprowadza regulacje, które umożliwiają osobie wykonującej zawód medyczny legitymującej się dorobkiem naukowym i posiadającej ukończony kurs lub szkolenie z zakresu obejmującego tematykę kursu kwalifikacyjnego, uznanie tego dorobku za równoważny ze zrealizowaniem programu kursu kwalifikacyjnego.

Zgodnie z przepisami projektu ustawy, minister właściwy do spraw zdrowia będzie mógł na wniosek osoby wykonującej zawód medyczny, w drodze decyzji administracyjnej, uznać lub odmówić uznania dorobku za równoważny ze zrealizowaniem programu kursu kwalifikacyjnego, na podstawie opinii sporządzonej przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, zwanego dalej „CMKP”. Wnioski o uznanie dorobku, osoby zainteresowane składają do CMKP, które sprawdza pod względem formalnym wniosek i przekazuje do zaopiniowania powołanemu zespołowi ekspertów.

Projekt ustawy określa również działania kontrolne w ramach kształcenia zawodowego osób wykonujących dany zawód medyczny, celem zapewniania odpowiedniej jakości tego kształcenia. Kontrola realizacji kursów kwalifikacyjnych i doskonalących będzie prowadzona przez zespół kontrolny, powoływany przez dyrektora CMKP.

Jednocześnie projekt ustawy wprowadza regulacje dotyczące skorzystania przez osobę wykonującą zawód medyczny z 6 dni płatnego urlopu szkoleniowego, który będzie mógł być wykorzystany na realizację ustawicznego rozwoju zawodowego przez osobę wykonująca zawód medyczny. Zgodnie z projektowaną regulacją osobie wykonującej zawód medyczny, podnoszącej kwalifikacje zawodowe w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego, przysługuje, na jej wniosek i za zgodą pracodawcy, urlop szkoleniowy w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie, płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. W związku z tym, że przepisy ustawy nakładają na osoby wykonujące zawód medyczny prawo i obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego, bardzo ważne jest zapewnienie osobom, które zamierzają wziąć udział w określonych ustawowo formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, urlopu szkoleniowego, aby nie musiały wykorzystywać własnego urlopu wypoczynkowego w powyższym celu.

Projekt ustawy reguluje kwestie odnoszące się do odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących zawód medyczny. Osoby wykonujące zawód medyczny podlegają odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki zawodowej i deontologii zawodowej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu medycznego.

Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny obejmuje:

1) czynności sprawdzające;

2) postępowanie wyjaśniające;

3) postępowanie przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej.

Komisja Odpowiedzialności Zawodowej, składa się z 36 członków, powoływanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia na 4-letnią kadencję, po 2 przedstawicieli każdego zawodu oraz czterech przedstawicieli ministra właściwego do spraw zdrowia.

Projekt ustawy wprowadza mechanizmy zapewniające dostęp do wykonywania zawodu medycznego tylko profesjonalistom w danym zawodzie medycznym, którzy posiadają określone przepisami prawa kwalifikacje zawodowe. W związku z tym, regulacje zawarte w projekcie ustawy będą stanowiły gwarancję zatrudniania w systemie ochrony zdrowia wysoko wykwalifikowanej i kompetentnej kadry medycznej, fachowo i rzetelnie udzielającej świadczeń opieki zdrowotnej.”,”registerId”:20476989,”dictionaryValues”:[],”nestedValues”:[],”showInContent”:true,”positionSelector”:”.article-area__article h2″,”insertMethod”:”after”},{“header”:”Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu”,”registerId”:20476989,”dictionaryValues”:[{“id”:”MZ”,”value”:”MZ”}],”nestedValues”:[],”showInContent”:true,”positionSelector”:”.article-area__article h2″,”insertMethod”:”after”},{“header”:”Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu”,”value”:”Piotr Bromber Podsekretarz Stanu”,”registerId”:20476989,”dictionaryValues”:[],”nestedValues”:[],”showInContent”:true,”positionSelector”:”.article-area__article h2″,”insertMethod”:”after”},{“header”:”Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM”,”registerId”:20476989,”dictionaryValues”:[{“id”:”MZ”,”value”:”MZ”}],”nestedValues”:[],”showInContent”:true,”positionSelector”:”.article-area__article h2″,”insertMethod”:”after”},{“header”:”Planowany termin przyjęcia projektu przez RM”,”value”:”III kwartał 2022 r.”,”registerId”:20476989,”dictionaryValues”:[],”nestedValues”:[],”showInContent”:true,”positionSelector”:”.article-area__article h2″,”insertMethod”:”after”},{“header”:”Informacja o rezygnacji z prac nad projektem”,”value”:””,”registerId”:20476989,”dictionaryValues”:[],”nestedValues”:[],”showInContent”:true,”positionSelector”:”.article-area__article h2″,”insertMethod”:”after”},{“header”:”Status realizacji”,”registerId”:20476989,”dictionaryValues”:[],”nestedValues”:[],”showInContent”:true,”positionSelector”:”.article-area__article h2″,”insertMethod”:”after”}]}}

Potrzebna jest ustawa o zawodzie elektroradiologa

Szacuje się, że w Polsce jest blisko 10 tys. elektroradiologów. Specjaliści tej dziedziny wykonują w Polsce rocznie nawet 30 mln procedur klinicznych i administracyjnych. Eksperci pozostają zgodni: bez elektroradiologii nie ma nowoczesnej medycyny. Pilnie potrzebna jest ustawa o zawodzie elektroradiologa.

Elektroradiolodzy to członkowie personelu medycznego odpowiedzialni za wykonanie blisko 30 mln procedur medycznych rocznie. Wykonują i nadzorują badania diagnostyczne stosowane w: radiologii (badanie rentgenowskie (RTG), tomografia komputerowa (TK), rezonans magnetyczny (MRI), radioterapii, medycynie nuklearnej, pracowniach hemodynamiki i pracowniach elektrofizjologii.

„W zasadzie nie ma dziedziny medycyny, w której zaangażowanie elektroradiologów nie byłoby konieczne. Według statystyk przygotowanych przez zespół prowadzący zrzeszający naszą grupę zawodową fanpage „Elektoradiologia”, w Polsce na etatach w ośrodkach medycznych jest ponad 8,5 tys. elektroradiologów. Twórcy grupy, dr Dawid Bodusz i mgr Kamil Zub szacują, że wraz z osobami zatrudnionymi na umowach kontraktowych i umowach-zlecenie jest nas prawdopodobnie w całej Polsce ponad 10 tys. To liczna grupa specjalistów” – zwraca uwagę Mikołaj Piwko, technik elektroradiolog ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Na co dzień elektroradiolodzy realizują szereg czynności klinicznych i administracyjnych.

„W naszym ośrodku odpowiadamy między innymi za: rejestrację pacjenta w pracowni, odpowiednie ułożenie chorego do zabiegu, zmonitorowanie, podłączenie do systemów elektrofizjologicznych i programatorów urządzeń wszczepianych. Czuwamy nad prawidłową pracą aparatu RTG (angiografu), zarządzamy parametrami obrazu i dawkami promieniowania jonizującego. Nadzorujemy aparaturę medyczną, którą wykorzystujemy do zabiegów. Prowadzimy książkę zabiegową i sporządzamy opisy zabiegów. Znamy obsługę programatorów urządzeń wszczepianych. Kontrolujemy na nich parametry zaimplantowanych elektrod w czasie zabiegu i testujemy świeżo wszczepione pacjentowi urządzenie, jeśli jest taka możliwość. Przygotowujemy systemy elektrofizjologiczne do zabiegów ablacji; w odpowiedniej konfiguracji do odpowiedniej arytmii. Obsługujemy również podstawowy system elektrofizjologiczny i konsolę do krioablacji. Wspieramy lekarzy, kontrolując urządzenia w poradni kontroli stymulatorów. W chwili zagrożenia życia pacjenta bierzemy czynny udział w reanimacji” – wylicza Michał Róg, elektroradiolog z Kliniki Kardiologii z Pododdziałem Ostrych Zespołów Wieńcowych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie (na zdjęciu).

Jak wskazują eksperci, obecnie wszystkie procedury elektroradiologiczne w Polsce wykonywane są przez techników elektroradiologii (osoby posiadające dyplom ukończenia medycznego studium zawodowego) oraz przez elektroradiologów (osoby z wykształceniem wyższym; posiadające tytuł licencjata lub magistra). Edukacja w tej specjalizacji nie kończy się jednak na ukończeniu szkół i uczelni.

„Rozwój techniki medycznej i coraz bardziej rozbudowana aparatura diagnostyczna wymagają od nas ciągłego rozwoju i bieżącej znajomości nowinek technicznych w obszarze elektroradiologii. Istotne, że nasz zawód, oprócz konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy technicznej oraz anatomiczno-medycznej, wymaga zaawansowania w zakresie tak zwanych kompetencji miękkich. To przede wszystkim umiejętność sprawnej pracy w zespole oraz wysoka odporność na stres. Bardzo ważna jest także wyobraźnia przestrzenna. Pomaga w wykonaniu określonych projekcji radiologicznych na przykład u pacjentów po wypadkach – takich, u których konieczne jest uzyskanie odpowiedniego diagnostycznie obrazu, a stan chorego nie pozwala, by w wyuczony, podręcznikowy sposób ustawić pacjenta do danej procedury” – wyjaśnia Mikołaj Piwko.

„W naszym zawodzie bezcenne i niedocenione jest doświadczenie oraz wiedza, które zdobywamy z biegiem lat. W pracy musimy być komunikatywni i kreatywni. Musi nas cechować umiejętność szybkiego podejmowania najlepszych decyzji, także pod presją. Dlaczego to tak istotne? Zdarzają się sytuacje, kiedy aparatura techniczna używana do zabiegu nagle odmawia posłuszeństwa – jak to zwykle bywa, w najmniej odpowiednim momencie… W takiej sytuacji wiedza i doświadczenie pozwalają znaleźć rozwiązanie: bezpieczne i skuteczne dla pacjenta oraz dla całego personelu medycznego” – dodaje Michał Róg.

Zdaniem przedstawicieli grupy zawodowej elektroradiologów, ich dziedzina jest zapomniana przez system ochrony zdrowia – niedoceniona i słabo opłacana.

„Nasza codzienna praca przebiega w narażeniu na promieniowanie jonizujące, przez co jest obarczona zwiększonym ryzykiem rozwoju nowotworu. Mimo to od 2 lipca 2014 roku wydłużono nam czas pracy z 5 godzin na 7,35. Zwiększono nam czas pracy o połowę i to bez jakiegokolwiek wzrostu wynagrodzenia. Ważnym problemem jest dziś brak różnicowania specjalistów będących bezpośrednio po studiach z doświadczonymi specjalistami z wieloletnią praktyką. Zakres zdobytego wykształcenia elektroradiologicznego jest bardzo szeroki; obejmuje procedury i obszary takie jak: RTG, TK, MR, pracownie badań naczyniowych, elektroterapii serca, hemodynamiki, radioterapii, medycyny nuklearnej, audiometrii oraz pracownie EEG, EMG i EKG. Brak tworzonych specjalizacji w ramach dziedziny elektroradiologii w praktyce zamyka osobom pracującym na danym stanowisku możliwość zdobycia specjalistycznych uprawnień państwowych w swojej specjalizacji szczegółowej. To uniemożliwia dalsze formalne doskonalenie zawodowe. Obecne trudne realia powodują, że wielu specjalistów elektroradiologów decyduje się na wyjazd za granicę (głównie z powodów ekonomicznych) i realizowanie kariery poza Polską. Chyba nikt nie powinien mieć wątpliwości, że warto zrobić wszystko, żeby ten trend zatrzymać… Nasze środowisko od 30 lat czeka na ustawę o zawodzie. Na zmianach w wymienionym obszarze skorzystaliby zarówno pacjenci, członkowie zespołów medycznych, jak i cały system ochrony zdrowia” – mówi Michał Róg.

Elektroradiolodzy w Polsce zrzeszają się dziś w ramach stowarzyszeń i grup. Postulują o utworzenie ścieżek kształcenia specjalistycznego w ramach dziedziny elektroradiologii oraz o opracowanie i wejście życie ustawy o zawodzie elektroradiologa.

„Chcielibyśmy, by problem studiów pomostowych w dziedzinie elektroradiologii został rozwiązany tak samo, jak miało to miejsce w przypadku naszych koleżanek pielęgniarek. To bez wątpienia ważne i pilne wyzwanie. Istnieją sprawdzone wzorce, z których można i warto skorzystać” – uważa Mikołaj Piwko.

„Bez techników elektroradiologii oraz elektroradiologów nie ma nowoczesnej medycyny. Bez zaangażowania tych członków personelu medycznego znacząca część praktyki klinicznej staje się „ślepa”. Rola specjalistów elektroradiologii bez wątpienia powinna być bardziej doceniana – także na szczeblu państwowym” – mówi dr hab. n. med. Andrzej Przybylski, prof. UR, kierownik Kliniki Kardiologii z Pododdziałem Ostrych Zespołów Wieńcowych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie, przewodniczący Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

„Bez specjalistów elektroradiologów nie byłoby możliwe nowoczesne interwencyjne leczenie zaburzeń rytmu serca. Dotyczy to zarówno zabiegów implantacji urządzeń wszczepialnych, takich jak: stymulatory serca, automatyczne wszczepialne defibrylatory-kardiowertery czy układy resynchronizujące, jak i zabiegów ablacji, a więc usuwania podłoża arytmii. Co ważne, w obszarze elektroradiologii mówimy o stosowaniu urządzeń medycznych wykorzystujących promieniowanie jonizujące. Elektroradiolog stoi więc na straży bezpieczeństwa wykonywanych procedur pod względem ekspozycji pacjenta – ale także personelu medycznego – na promieniowanie rentgenowskie. W mojej opinii trudno przecenić rolę elektroradiologów w dziedzinie elektrofizjologii klinicznej, a nasi koledzy pełnią przecież nie mniej ważną funkcję jako członkowie zespołów podczas zabiegów wykonywanych w pracowniach hemodynamiki; przy leczeniu choroby wieńcowej i zawału serca” – zaznacza dr hab. med. Oskar Kowalski, prof. SUM, kierownik Pracowni Elektrofizjologii i Elektrostymulacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

„Stopień skomplikowania dzisiejszego sprzętu radiologicznego stosowanego w pracowniach elektrofizjologii jest coraz bardziej złożony i wymaga obsługi przez coraz lepiej wykwalifikowanych specjalistów. Wiedza, samodzielność i odpowiedzialność operatorów, jaką obserwowaliśmy jeszcze w latach 90-tych w porównaniu do stanu obecnego może budzić co najwyżej uśmiech i słuszną refleksję. Myślę, że nie przesadzę, twierdząc, że zawód elektroradiologa może śmiało stawać w szranki o palmę pierwszeństwa pod względem niedoceniania i niedofinansowania krytycznie ważnych zawodów w ochronie zdrowia w Polsce” – mówi prof. Radosław Lenarczyk z Kliniki Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

키워드에 대한 정보 projekt ustawy o zawodzie technika elektroradiologii

다음은 Bing에서 projekt ustawy o zawodzie technika elektroradiologii 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  La Roche Atopowe Zapalenie Skóry | Atopowe Zapalenie Skóry – Przyczyny, Objawy, Leczenie 202 개의 베스트 답변
See also  Eychaner Lee House | Homestay Lee’S House “ Thiên Đường Tình Yêu “ || Trọng Quyết 47 상위 44개 베스트 답변

See also  1560 Sierra Ridge Dr | Virtual Tour - 201 Sierra Ridge Drive 답을 믿으세요

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Film prezentujący zawód technik elektrokardiolog

 • film
 • doradztwo zawodowe
 • zawód
 • szkoła gimnazjalna
 • szkoła ponadgimnazjalna

Film #prezentujący #zawód # # #technik #elektrokardiolog


YouTube에서 projekt ustawy o zawodzie technika elektroradiologii 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Film prezentujący zawód technik elektrokardiolog | projekt ustawy o zawodzie technika elektroradiologii, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment