Profesor Borówka Urolog Gdzie Przyjmuje | Drx-Excel Plus – Urology Exam Workflow – Fluoroscopy Medical Imaging 최근 답변 135개

당신은 주제를 찾고 있습니까 “profesor borówka urolog gdzie przyjmuje – DRX-Excel Plus – Urology Exam Workflow – Fluoroscopy Medical Imaging“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://you.foci.com.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: you.foci.com.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Carestream Health 이(가) 작성한 기사에는 조회수 384,533회 및 좋아요 667개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

profesor borówka urolog gdzie przyjmuje 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 DRX-Excel Plus – Urology Exam Workflow – Fluoroscopy Medical Imaging – profesor borówka urolog gdzie przyjmuje 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Fluoroscopy technology has been optimized specifically for large and mid-size hospitals and medical centers with the CARESTREAM DRX-Excel Plus System. It combines both fluoroscopy and general radiology capabilities in one compact unit. It also delivers accelerated workflow, high-resolution images and a wide range of exams. Here we use the DRX-Excel Plus during a urology exam to demonstrate the workflow. For more information, visit http://www.carestream.com/drx-excel-plus/

profesor borówka urolog gdzie przyjmuje 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Borówka – Umów wizytę online

Pan Profesor był 10 urologiem na naszej drodze ale jako 1 zrobił podstawowy, jak się okazało, test diagnostyczny który powinien być zrobiony przy zapaleniu …

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.znanylekarz.pl

Date Published: 7/6/2022

View: 1829

prof. dr hab. n. med. Andrzej Borówka – Voltamed

Prof. Witolda Orłowskiego – www.szpital-orlowskiego.pl ) w Warszawie. Oddział ten w 1979 roku stał się siedzibą Kliniki Urologii Centrum …

+ 여기를 클릭

Source: voltamed.pl

Date Published: 7/21/2022

View: 6415

prof. dr hab. n. med. Andrzej Borówka – ECZ Otwock

Kierownik Kliniki Urologii CMKP od 1997 roku; Przewodniczący Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Urologicznego od 1988 roku do 2000 roku; Prezes …

+ 여기에 자세히 보기

Source: ecz-otwock.pl

Date Published: 10/21/2022

View: 8268

prof. dr hab. n. med. Andrzej Borówka | RankingLekarzy.pl

dr hab. n. med. Andrzej Borówka. Urolog. Liczba opinii: 9. Opinie · Gdzie przyjmuję …

+ 여기에 더 보기

Source: www.rankinglekarzy.pl

Date Published: 2/22/2021

View: 6882

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Borówka

A. Borówki były i są nadal urologia onkologiczna i endourologia oraz nauczanie urologii. Jest autorem lub współautorem ponad 370 prac naukowych opublikowanych w …

+ 여기에 자세히 보기

Source: pfg.netlify.app

Date Published: 1/25/2022

View: 3488

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Borówka – ranking abczdrowie

Klinika Urologii Akademii Medycznej w Warszawie,; Oddział Urologii Centralnego Szpitala Kolejowego w Warszawie. ODPOWIEDZI NA PYTANIA. Ten lekarz nie odpowiadał …

+ 더 읽기

Source: ranking.abczdrowie.pl

Date Published: 1/4/2022

View: 726

prof. dr hab. m. med. Andrzej Borówka urolog – Medfile

Profesor Andrzej Borówka jest twórcą licznych wydawnictw naukowych z dziedziny urologii, autorem i współautorem ponad 350 publikacji naukowych, …

+ 여기에 표시

Source: www.medfile.pl

Date Published: 1/1/2022

View: 2079

prof. dr hab. n. med. Andrzej Borówka – Urolog – KCP.PL

prof. dr hab. n. med. Andrzej Borówka to znany i polecany urolog, chirurg w miejscowości Otwock. Sprawdź godziny przyjęć, opinie o lekarzu, cennik usług i …

+ 여기에 더 보기

Source: kcp.pl

Date Published: 7/16/2022

View: 2869

Andrzej Borówka – urolog . Umów wizytę – haloDoctor

Profesor Andrzej Borówka jest twórcą licznych wydawnictw naukowych z dziedziny urologii, autorem i współautorem ponad 350 publikacji naukowych, …

+ 더 읽기

Source: www.halodoctor.pl

Date Published: 8/21/2022

View: 5659

Mój wybór – o sobie opowiada profesor Andrzej Borówka

Prof. Krzeski wiedział o urologii wszystko. On nie nauczał, ale dawał przykład jak rozwiązywać najtrudniejsze problemy kliniczne w naszej dyscyplinie.

+ 더 읽기

Source: gladiator-prostata.pl

Date Published: 4/29/2022

View: 7569

주제와 관련된 이미지 profesor borówka urolog gdzie przyjmuje

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 DRX-Excel Plus – Urology Exam Workflow – Fluoroscopy Medical Imaging. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

DRX-Excel Plus - Urology Exam Workflow - Fluoroscopy Medical Imaging
DRX-Excel Plus – Urology Exam Workflow – Fluoroscopy Medical Imaging

주제에 대한 기사 평가 profesor borówka urolog gdzie przyjmuje

 • Author: Carestream Health
 • Views: 조회수 384,533회
 • Likes: 좋아요 667개
 • Date Published: 2016. 6. 15.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=2wzXjAWXFyg

prof. dr hab. n. med. Andrzej Borówka

Andrzej Borówka ukończył warszawskie Liceum im. Tadeusza Reytana. Jest absolwentem Akademii Medycznej (AM) w Warszawie (obecnie: Warszawski Uniwersytet Medyczny – www.wum.edu.pl ). Dyplom Lekarza uzyskał w 1969 roku. Później pracował w Szpitalu Miejskim w Pruszkowie (www.szpitalnawrzesinie.pl). Tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej otrzymał w 1975 roku. W tym samym roku podjął pracę pod kierunkiem Prof. dr hab. Tadeusza Krzeskiego w Oddziale Urologii Szpitala Wojewódzkiego (obecnie Szpital im. Prof. Witolda Orłowskiego – www.szpital-orlowskiego.pl ) w Warszawie. Oddział ten w 1979 roku stał się siedzibą Kliniki Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (www.cmkp.edu.pl ). Tytuł specjalisty urologa uzyskał w 1978 roku. W następnym roku Rada Naukowa CMKP nadała mu stopień doktora nauk medycznych. Po upływie kolejnych 3 lat uzyskał stopień doktora habilitowanego w tej samej Uczelni. W latach 1981-1995 był ordynatorem jednego z oddziałów Kliniki Urologii warszawskiej AM. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1989 roku. W 1995 roku powierzono mu stanowisko ordynatora Oddziału Urologii Centralnego Szpitala Kolejowego (obecnie: Międzyleski Szpital Specjalistyczny – www.mssw.pl ). Prowadząc Oddział Urologii w tym Szpitalu, objął w 1997 roku stanowisko kierownika Kliniki Urologii (KU) CMKP. Po roku doprowadził do zwiększenia potencjału tej Kliniki przez utworzenie w jej ramach I Zespołu Dydaktyki Urologicznej (ZDU) umiejscowionego w MSSW i II ZDU znajdującego się w Szpitalu im. Prof. W. Orłowskiego. I ZDU otrzymał w 2003 roku prestiżową akredytację European Board of Urology ( www.ebu.com ) a w 2008 roku zajął pierwsze miejsce w rankingu oddziałów urologii wprowadzonym przez ogólnopolskie czasopismo medyczne: „Puls Medycyny”. I ZDU przeniesiony został w 2011 roku do Szpitala im. Fryderyka Chopina Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku ( ecz-otwock.pl ). W następnym roku ponownie został uznany przez „Puls Medycyny” za najlepszy oddział urologii w naszym kraju i uzyskał akredytację EBU.

Przyjmuje w:

Klinika Volta ul. Belgijska 11/8

prof. dr hab. n. med. Andrzej Borówka

Ordynator Oddziału, kierownik Kliniki Dyplom Lekarza w 1969 roku ? Akademia Medyczna w Warszawie Specjalista chirurgii ogólnej od 1975 roku Specjalista urologii od 1978 roku Stopień doktora nauk medycznych w 1979 roku Stopień doktora habilitowanego w 1982 roku Tytuł profesora w 1989 roku

Niektóre funkcje: Kierownik Kliniki Urologii CMKP od 1997 roku

Przewodniczący Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Urologicznego od 1988 roku do 2000 roku

Prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego od 2000 roku do 2008 roku

Konsultant krajowy w dziedzinie urologii od 1992 roku do 2011 roku

Andrzej Borówka urodził się w Poznaniu w 1945 roku. W 1963 roku ukończył warszawskie Liceum im. Tadeusza Reytana. Jest absolwentem Akademii Medycznej (AM) w Warszawie (obecnie: Warszawski Uniwersytet Medyczny). Dyplom Lekarza uzyskał w 1969 roku. Później pracował w Szpitalu Miejskim w Pruszkowie. Tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej otrzymał w 1975 roku. W tym samym roku podjął pracę pod kierunkiem Prof. dr hab. Tadeusza Krzeskiego w Oddziale Urologii Szpitala Wojewódzkiego (obecnie Szpital im. Prof. Witolda Orłowskiego w Warszawie). Oddział ten w 1979 roku stał się siedzibą Kliniki Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP). Tytuł specjalisty urologa uzyskał w 1978 roku. W następnym roku Rada Naukowa CMKP nadała mu stopień doktora nauk medycznych. Po upływie kolejnych 3 lat uzyskał stopień doktora habilitowanego w tej samej Uczelni. W latach 1981-1995 był ordynatorem jednego z oddziałów Kliniki Urologii warszawskiej AM. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1989 roku. W 1995 roku powierzono mu stanowisko ordynatora Oddziału Urologii Centralnego Szpitala Kolejowego (obecnie: Międzyleski Szpital Specjalistyczny – MSS). Prowadząc Oddział Urologii w MSS, objął w 1997 roku stanowisko kierownika Kliniki Urologii (KU) CMKP mieszczącej się w Szpitalu im. Prof. W. Orłowskiego. Po roku doprowadził do zwiększenia potencjału tej Kliniki przez włączenie do niej kierowanego przezeń Oddziału Urologii MSS. Oddział ten otrzymał w 2003 roku prestiżową akredytację European Board of Urology (EBU) a w 2008 roku zajął pierwsze miejsce w rankingu oddziałów urologii przeprowadzonym przez ogólnopolskie czasopismo medyczne: ?Puls Medycyny?. Zespół akademicki urologów pracujących w MSS przeniesiony został w 2011 roku do Szpitala im. Fryderyka Chopina Europejskiego Centrum Zdrowia (ECZ) w Otwocku i tam utworzył oddział urologii, który stał się częścią KU CMKP. W następnym roku Oddział Urologii ECZ został również uznany przez ?Puls Medycyny? za najlepszy oddział urologii w naszym kraju i uzyskał akredytację EBU. W 2015 roku przeszedł prof. A. Borówka na emeryturę ? nadal jest czynny zawodowo, choć w mniejszym zakresie niż wcześniej. Jego następcą na stanowisku kierownika KU CMKP jest dr hab. Jakub Dobruch, FEBU, wychowanek Profesora, znakomity, wszechstronnie wykształcony urolog należący do ścisłego grona najwybitniejszych uro-onkologów w naszym kraju, utalentowany ?laparoskopista?, specjalista i naukowiec cieszący się uznaniem w skali międzynarodowej.

Prof. Andrzej Borówka jest członkiem Polskiego Towarzystwa Urologicznego od 1975 roku. W latach 1984-1997 wraz z najbliższymi współpracownikami zorganizował i przeprowadził serię odbywających się co rok ogólnopolskich Sympozjów Urologii Dziecięcej, w których wykładowcami byli także wybitni urolodzy dziecięcy z zagranicy. W tym samym okresie był przez 12 lat był przewodniczącym Oddziału Warszawskiego (obecnie Mazowieckiego) PTU. W 1992 roku był inicjatorem powstania Sekcji Endourologii i ESWL w łonie PTU ? przez 8 lat przewodniczył tej Sekcji i przeprowadził szereg dorocznych, ogólnopolskich Sympozjów Endourologii, w których uczestniczyli szeroko znani wykładowcy z zagranicy. W 1996 roku zainspirował ustanowienie przez Zarząd Główny PTU Nagrody im. Prof. Tadeusza Krzeskiego, uznawanej do tej pory za najbardziej prestiżowe wyróżnienie naukowe PTU, przyznawane corocznie autorom najlepszych rozpraw doktorskich. W latach 2000-2008 był prezesem PTU. W tym czasie przyczynił się do powstania w PTU kilku nowych ciał działających do tej pory z powodzeniem: Komitetu Edukacji i Szkoły Urologii, Sekcji Urologów Wojskowych, Sekcji Adeptów Urologii oraz Kolegium Ordynatorów, a także doprowadził do zakupienia stałej siedziby oraz utworzenia administracji Stowarzyszenia: Biura Zarządu Głównego, Biura Wydawniczego, Biura Kongresowego, Biura CME-CPD (Continuing Medical Education-Continuing Professional Development, obecnie EU-ACME ? European Urology Accredited Medical Education) zajmującego się w ścisłej współpracy z EBU ocenianiem aktywności naukowej i zawodowej członków PTU. Przed 4 laty współuczestniczył w powstaniu nowej sekcji naukowej PTU ? Sekcji Urologii Onkologicznej, której inspiratorem i przewodniczącym jest dr hab. J. Dobruch. W latach 1992-2000 był prof. A. Borówka delegatem PTU do Société Internationale d?Urologie, w latach 1997-2004 delegatem PTU do EBU, zaś w latach 1998-2002 członkiem Strategy Planning Office European Association of Urology (EAU). W 1992 roku został konsultantem krajowym w dziedzinie urologii ? po 20 latach złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji. W latach 2001-2007 był członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów a latach 2005-2016 należał do grona Rady Naukowej Ministra Zdrowia a w latach.

Prof. A. Borówka był opiekunem studiów specjalizacyjnych z urologii ponad 20 adeptów, promotorem w 21 przewodach doktorskich i opiekunem w 5 przewodach habilitacyjnych oraz recenzentem w ponad 90 przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowaniach w sprawie nadania tytułu naukowego profesora. Był jednym z inspiratorów wprowadzenia w Polsce w 1997 roku ?europejskiego? egzaminu specjalizacyjnego z urologii prowadzonego przez EBU i od początku uznanego oficjalnie w naszym kraju za jedyny egzamin specjalizacyjny w urologii (Państwowy Egzamin Specjalizacyjny ? PES). Urologia jest pierwszą dyscypliną medyczną, w której wprowadzono w Polsce egzamin międzynarodowy a Polska jest pierwszym krajem, w którym złożenie egzaminu EBU przyjęto za kryterium przyznania nie tylko prestiżowego tytułu Fellow of the European Board of Urology (FEBU) ale także tytułu specjalisty urologa. Prof. A. Borówka organizował ten egzamin w Polsce w latach 1997-2012 i osobiście zań odpowiadał. Do 2013 roku był głównym współautorem tłumaczenia pytań tego egzaminu dla kandydatów z Polski.

Prof. A. Borówka wprowadził do rodzimej urologii szereg nowatorskich metod operacyjnych i oryginalnych modyfikacji kilku powszechnie stosowanych sposobów leczenia operacyjnego. W latach 80. ubiegłego wieku wprowadził nowoczesne wówczas metody leczenia spodziectwa u chłopców oraz odpływu pęcherzowo-moczowodowego u dzieci. Był jednym z pionierów przezskórnego usuwania kamieni nerkowych (PCNL) w Polsce ? tej metody nauczył się u prof. Michaela Marbergera, wówczas jednego z najwybitniejszych urologów w skali światowej. Po raz pierwszy w Polsce przeprowadził wraz z dr. Januszem Judyckim PCNL u dziecka i później upowszechnił wykonywanie tego zabiegu w urologii dziecięcej. Również wówczas był prof. A. Borówka pomysłodawcą programu pionierskich badań nad wpływem kruszenia kamieni nerkowych falami uderzeniowymi generowanymi pozaustrojowo (ESWL) na nerkę dziecięcą. Wyniki tych badań uznano za mające doniosłe znaczenie naukowe i poznawcze a autorzy pracy na ich temat uzyskali prestiżową nagrodę naukową Europejskiego Towarzystwa Urologicznego, zaś główny wykonawca badań i autor rozprawy doktorskiej na nich opartej ? śp. dr med. Tomasz Ferenz ? był laureatem Nagrody im. Prof. T. Krzeskiego przyznanej w 1996 roku. W latach 90. ubiegłego wieku wprowadził prof. A. Borówka endourologiczny sposób leczenia zwężenia połączenia miedniczkowo-moczowodowego (endopielotomia przezskórna).

Ważnym nurtem badań zainspirowanych dawno temu przez prof. A. Borówkę było dokonanie, wraz z dr med. Cezarym Szcześniakiem, FEBU, oceny dokładności biopsji guzów nerki ? na jej podstawie dowiedziono, że biopsja rdzeniowa jest wiarygodnym sposobem oceny onkologicznego charakteru guza nerki. Wtedy, gdy przeprowadzono te badania jeszcze nie było wprowadzonych później, ostatnio zyskujących na znaczeniu, minimalnie inwazyjnych metod termicznego niszczenia (ablacja) małych, pojedynczych guzów nerki, wymagających wykonania biopsji guza przed zabiegiem. Przed kilkoma laty, wobec wprowadzenia OU ECZ tych metod, wznowiono badania nad tą metodą diagnostyczną, które zrealizowano w ramach programu naukowego przeprowadzonego przez dr med. Łukasza Nyka, FEBU, w którym uwzględniono aspekt odmienności ocen histopatologicznych rdzeni tkankowych dokonywanych w różnym czasie przez tego samego uropatologa oraz przez dwóch różnych uropatologów (intra- & inter-observer variability). W ostatnim 10-leciu ubiegłego wieku prof. A. Borówka, we współpracy z kadiochirurgami z Instytutu Kardiologii w Warszawie, przyczynił się do rozwoju operacyjnego leczenia radykalnego chorych na raka nerki z czopem nowotworowym sięgającym do prawego przedsionka serca.

Prof. A. Borówka rozwinął w KU CMKP przed ponad 15 laty leczenie skomplikowanych zwężeń cewki u mężczyzn. Teraz jest ono prowadzone z sukcesem w Klinice przez dr med. Michała Skrzypczyka, FEBU ? Klinika zyskała w tej dziedzinie rangę ośrodka wiodącego w naszym kraju. Przed prawie 20 laty, wraz z śp. dr med. Robertem Góreckim, wprowadził prof. A. Borówka w kierowanej przezeń Klinice leczenie nietrzymania moczu u mężczyzn metodą polegającą na wszczepieniu sztucznego zwieracza hydraulicznego cewki (AUS) ? pionierem stosowania tej metody w Polsce jest dr med. Andrzej Buczyński, jedyny w naszym kraju specjalista ortopeda i urolog. Obecnie metodę tę w KU CMKP rozwija perfekcyjnie dr med. Michał Skrzypczyk, FEBU.

Również 20 lat temu opracował prof. A. Borówka stosowaną nadal w Klinice nowatorską i wysoce przydatną metodę wytwarzania tzw. pęcherza dwu-jelitowego u chorych poddanych radykalnemu wycięciu pęcherza z powodu raka. Przed ponad 10 laty był pomysłodawcą oryginalnej, minimalnie inwazyjnej metody biopsji mającej zastosowanie w przypadku znacznie zaawansowanego raka pęcherza moczowego ? metodą tę rozwinął i m.in. za badania nad nią uzyskał stopień doktora habilitowanego prof. dr hab. Piotr L. Chłosta, FEBU, FRCS (Glasg.), uczeń prof. A. Borówki, w przeszłości kierownik Oddziału Urologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach i profesor nadzwyczajny w KU CMKP a obecnie kierownik Katedry i Klinki Urologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes PTU, powszechnie ceniony urolog i uro-onkolog, wybitny specjalista w dziedzinie laparoskopii urologicznej, laureat Nagrody im. Prof. T. Krzeskiego, przyznanej Mu w 2000 roku, doktor honoris causa Uniwersytetu Semmelweisa w Budapeszcie.

Prof. A. Borówka przyczynił się do rozwoju techniki wielomiejscowej biopsji gruczołu krokowego w przypadku podejrzenia raka stercza i był twórcą koncepcji uzależnienia liczby rdzeni tkankowych pobieranych ze stercza w ramach biopsji od wielkości tylnej powierzchni stercza (nie od jego objętości) ? pomyślne wyniki badań nad przydatnością diagnostyczną biopsji opartej na takim założeniu były podstawą rozprawy doktorskiej dr med. Stanisława Szemplińskiego, FEBU, adiunkta w KU CMKP. Zaplanowane przez prof. A. Borówkę pionierskie w Polsce badania nad dokładnością dokonywanych przez lekarzy uro-patologów ocen wycinków pobieranych w ramach biopsji stercza (intra- & inter-observer variability) przeprowadził dr med. Łukasz Nyk, FEBU, adiunkt w KU CMKP pracujący od początku Jego kariery zawodowej pod kierunkiem Profesora, autor opartej na wynikach tych badań rozprawy doktorskiej wyróżnionej w 2014 roku Nagrodą Dyrektora CMKP oraz w roku Nagrodą im Prof. T. Krzeskiego.

Prof. A. Borówka jest jednym z pionierów radykalnego wycięcia stercza z powodu raka ? operację tę w technice laparoskopowej wykonują znakomicie w KU CMKP wychowankowie Profesora: dr hab. J. Dobruch, FEBU oraz dr med. Ł. Nyk, FEBU. Jednym z mierników radykalizmu prostatektomii jest stan tzw. marginesów chirurgicznych usuniętego stercza. Zainicjowane przez prof. A. Borówkę badania nad przyczynami występowania ?marginesów dodatnich? oraz nad ich znaczeniem klinicznym, przeprowadził dr hab. J. Dobruch, FEBU. Wyniki tych badań były kanwą obszernej i wysoko ocenionej pod względem naukowym rozprawy Jego autorstwa, będącej m.in. podstawą nadania Mu stopnia naukowego doktora habilitowanego w 2014 roku. Od czasu wprowadzenia w Polsce urologicznych operacji laparoskopowych jest prof. A. Borówka gorącym orędownikiem ich stosowania ? w prowadzonej przez niego Klinice ukształtował zespół doświadczonych ?urologów laparoskopowych?, któremu przewodzi docent J. Dobruch, FEBU.

W okresie ostatnich 25 lat skupiał się prof. A. Borówka na uro-onkologii zarówno w jej aspekcie diagnostycznym jak i leczniczym ? współpracował z naukowcami z dziedzin nauk podstawowych oraz ze specjalistami onkologami i radioterapeutami. Efekty tej współpracy mają nadal owocują w działalności klinicznej i naukowej zespołu akademickiego KU CMKP. Zespół Kliniki wyspecjalizowany są w wykonywaniu zabiegów i operacji zarówno endourologicznych (laparoskopowych, przezcewkowych i przezskórnych) oraz operacji ?otwartych?, w tym najbardziej rozległych operacji wykonywanych z powodu nowotworów, a także w leczeniu operacyjnym powikłań zdarzających się u chorych poddanych wcześniej skomplikowanemu leczeniu nowotworów oraz innych chorób narządów umiejscowionych w miednicy mniejszej (np. przetoka pęcherzowo- lub/i cewkowo-pochwowa, przetoka moczowa do jelita, nietrzymanie moczu u kobiet i mężczyzn), a także powikłań po operacjach innych narządów układu moczowego (np. skomplikowanych zwężeń cewki u mężczyzn) i męskich narządów płciowych, zwłaszcza gruczołu krokowego).

Głównymi kierunkami zainteresowań naukowych i zawodowych prof. A. Borówki były i są nadal urologia onkologiczna i endourologia oraz nauczanie urologii. W przeszłości zajmował się urologią dziecięcą. Jest autorem lub współautorem ponad 370 prac naukowych opublikowanych w recenzowanych medycznych czasopismach naukowych w kraju i za granicą oraz około 50 rozdziałów w książkach, a także kilkuset streszczeń doniesień kongresowych. Był twórcą oraz redaktorem dwóch serii książkowych: ?Problemy Urologii Dziecięcej? i ?Wykłady z Urologii?, a także polskojęzycznej wersji EBU Update Series wydawanej przez PTU w latach 1999-2003. W 2000 roku założył wydawany do tej pory dwumiesięcznik PTU pn. ?Przegląd Urologiczny? ? pełnienie funkcji redaktora naczelnego tego czasopisma zakończył w 2008 roku. W 2005 roku doprowadził do przemiany ?Urologii Polskiej? ? głównego czasopisma naukowego PTU ? w ?The Polish Journal of Urology?. Czasopismo to zostało w 2009 roku przekształcone w Central European Journal of Urology i w ostatnim czasie, dzięki nadzwyczajnej aktywności jego Redaktora Naczelnego ? prof. dr hab. T. Drewy, FEBU ? stało się urologicznym kwartalnikiem naukowym o zasięgu międzynarodowym.

Prof. A. Borówka jest członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej oraz Czeskiego Towarzystwa Urologicznego, a także laureatem najwyższego odznaczenia honorowego EBU. Od wielu lat czynnie wspiera organizacje pacjentów: Fundację ?Wygrajmy Zdrowie? im. Prof. Grzegorza Madeja oraz Stowarzyszenie ?Gladiator? ? w 2012 roku nadano mu godność członka honorowego tego Stowarzyszenia. W 1997 roku był jednym z trzech założycieli Fundacji Urologia mającej status organizacji pozarządowej pożytku publicznego i wspierającej rozwój ? nie tylko naukowy ? urologii w CMKP.

Prof. A. Borówka jest laureatem szeregu nagród naukowych oraz odznaczeń, między innymi w 2011 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi a w 2013 roku został uhonorowany odznaczeniem ?Laudabilis? przyznanym przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie.

prof. dr hab. n. med. Andrzej Borówka

3,3/5

Zaufanie do kompetencji 4,0 Tłumaczenie choroby i leczenia 4,0 Poświęcony czas 4,0 Kompleksowość podejścia 3,0 Uprzejmość 3,0 Godny polecenia 2,0

Byłem z wizytą już dawno w 2005r. Lekarz kompetentny ale słabo wyposażony – w gabinecie nie miał aparatu USG, który jest obecnie podstawowym narzędziem w badaniu prostaty. Wynagrodzenie zainkasował “do ręki”, mimo że pacjent przechodzi przez recepcję. Trochę to żenujące jak na pana profesora. Zażyczył sobie powtórzenia moich badań, oczywiście prywatnie, przez swoich ludzi. Odniosłem wrażenie że ogólnie chodzi nie o pacjenta ale o kasę.

Byłem z wizytą już dawno w 2005r. Lekarz kompetentny ale słabo wyposażony – w gabinecie nie miał aparatu USG, który jest obecnie podstawowym narzędziem w badaniu prostaty. Wynagrodzenie zainkasował “do ręki”, mimo że pacjent przechodzi przez recepcję. Trochę to żenujące jak na pana profesora. Zażyczył sobie powtórzenia moich badań, oczywiście prywatnie, przez swoich ludzi. Odniosłem wrażenie że ogólnie chodzi nie o pacjenta ale o kasę.

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Borówka

Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny) w 1969 r. Specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej od 1975 roku. W tym samym roku podjął pracę pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Krzeskiego w Oddziale Urologii Szpitala Wojewódzkiego (obecnie Szpital im. Prof. Witolda Orłowskiego w Warszawie). Oddział ten w 1979 roku stał się siedzibą Kliniki Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP). Tytuł specjalisty urologa uzyskał w 1978 roku. W 1979 r. uzyskał tytuł doktora, a w 1982 r. habilitację.

W latach 1981-1995 był ordynatorem oddziału Kliniki Urologii warszawskiej AM. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1989 roku. Od 1995 roku ordynator oddziału Urologii Centralnego Szpitala Kolejowego (obecnie: Międzyleski Szpital Specjalistyczny, MSS). Od 1997 roku kierownik Kliniki Urologii (KU) CMKP mieszczącej się w Szpitalu im. prof. W. Orłowskiego.

W 2011 r. utworzył oddział urologii w Szpitalu im. Fryderyka Chopina Europejskiego Centrum Zdrowia (ECZ) w Otwocku. Oddział ten stał się częścią KU CMKP.

Prof. Andrzej Borówka jest członkiem Polskiego Towarzystwa Urologicznego od 1975 roku. W latach 1984-1997 wraz z najbliższymi współpracownikami zorganizował i przeprowadził serię Sympozjów Urologii Dziecięcej, w których wykładowcami byli także wybitni urolodzy dziecięcy z zagranicy.

Przez 12 lat był przewodniczącym Oddziału Warszawskiego (obecnie Mazowieckiego) PTU. W 1992 roku był inicjatorem powstania Sekcji Endourologii i ESWL w łonie PTU – przez 8 lat przewodniczył tej Sekcji i przeprowadził szereg Sympozjów Endourologii, w których uczestniczyli szeroko znani wykładowcy z zagranicy. W 1996 roku zainspirował ustanowienie przez Zarząd Główny PTU Nagrody im. Prof. Tadeusza Krzeskiego, uznawanej do tej pory za najbardziej prestiżowe wyróżnienie naukowe PTU, przyznawane corocznie autorom najlepszych rozpraw doktorskich. W latach 2000-2008 był prezesem PTU. W latach 1992-2000 delegatem PTU do Société Internationale d’Urologie, w latach 1997-2004 delegatem PTU do EBU, zaś w latach 1998-2002 członkiem Strategy Planning Office European Association of Urology (EAU).

W 1992 roku został konsultantem krajowym w dziedzinie urologii – po 20 latach złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji. W latach 2001-2007 był członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów a latach 2005-2016 należał do grona Rady Naukowej Ministra Zdrowia a w latach.

Prof. A. Borówka był opiekunem studiów specjalizacyjnych z urologii, promotorem w przewodach doktorskich i opiekunem w przewodach habilitacyjnych oraz recenzentem w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowaniach w sprawie nadania tytułu naukowego profesora.

Prof. A. Borówka wprowadził do rodzimej urologii szereg nowatorskich metod operacyjnych i oryginalnych modyfikacji kilku powszechnie stosowanych sposobów leczenia operacyjnego.

Głównymi kierunkami zainteresowań naukowych i zawodowych prof. A. Borówki były i są nadal urologia onkologiczna i endourologia oraz nauczanie urologii. Jest autorem lub współautorem ponad 370 prac naukowych opublikowanych w recenzowanych medycznych czasopismach naukowych w kraju i za granicą oraz około 50 rozdziałów w książkach, a także kilkuset streszczeń doniesień kongresowych.

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Borówka polecany Chirurg Warszawa

tasty Pan doktor operował mojego tatę w szpitalu na Bursztynowej. Podjął się leczenie dużego przerostu prostaty i dał się nam poznać jako profesjonalista o wielkiej wiedzy. Cały zespół doktora jest godny polecenia, zaoferowali nam naprawdę imponującą pomoc. Nie było teżą żadnego problemu z udzieleniem informacji o stanie zdrowia ojca.

kostas Wiele lat temu pan doktor uratował mi życie. Gdy przyszedłem do niego, okazało się ze rak prostaty jest już w zaawansowanym stadium i nie wiadomo co ze mna będzie… czułem w szpitalu ze jestem już spisany na straty i bardzo się wtedy załamałem… Pan doktor Borówka jednak nie pozwolił mi się poddać i przeprowadził operację… jak widac, udala się bo gdyby było inaczej nie pisałbym teraz tych słów. Dziękuję.

enklawa Chciałabym wyrazi najwyższe uznanie dla profesjonalizmu i dosiwadczenia pana doktora. Jest to człowiek zasadniczy o starych tradycjach – jest pozbawiony rutyny i wklada cale serce w leczenie pacjenta. Milo mi, ze dane było mi go spotkac…

Krejcaa Rzeczowy i konkretny lekarz który nie zostawia pacjenta w potrzebie i jak już zaczyna go leczyc to zawsze konczy. Mi się najbardziej podoba to, ze doskonale tłumaczy i wszystko się człowiekowi idealnie rozjasnia. Jestem bardzo zadowolona, nie trafilam jeszcze nigdy na lekarza który poświęcałby tyle czasu pacjentowi.

prof. dr hab. m. med. Andrzej Borówka urolog

Przyjmuję do wiadomości, iż:

– Administratorem moich danych osobowych jest Volta Medica sp. z o.o. sp. k. Belgijska 11 / 02-511 Warszawa , NIP: 5213691717, [email protected];

– Podanie danych jest niezbędne do dokonania rezerwacji Konsultacji telemedycznej oraz zawarcia Umowy zgodnie z zamieszczonym poniżej Regulaminem. Moje dane przetwarzane będą w tym celu do chwili zawarcia Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO*;

– Odbiorcami danych zawartych w Formularz jest dostawca niniejszego Serwisu, dostawcy usług teleinformatycznych, banki i dostawcy usług płatniczych – jako podmioty niezbędne do zrealizowania celu przetwarzania;

– Administrator nie będzie dokonywał profilowania moich danych osobowych;

– Mam prawo do żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w określonych w przepisach przypadkach), a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych przez Administratora oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa);

– W każdej chwili mogę zapoznać się ze szczegółową informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych regulamin

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

prof. dr hab. n. med. Andrzej Borówka

Lekarz nie ma aktualnie włączonego terminarza wizyt

Byłeś na wizycie u tego lekarza? Dodaj opinię!

Podziel się swoim doświadczeniem, które jest niezwykle ważne dla innych pacjentów

urolog . Umów wizytę

Dodatkowe informacje

Pełnione ważne funkcje

Szpital Miejski w Pruszkowie był miejscem stażu podyplomowego Profesora w latach (1969 -1971) oraz pierwszej pracy w Oddziale Chirurgii tegoż szpitala (1971-1975). W latach 1975 – 1981 Profesor pełni funkcje asystenta, starszego asystenta, adiunkta w Klinice Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Kolejny okres kariery Profesora 1981-1994 to stanowiska adiunkta, docenta, profesora nadzwyczajnego w Klinice Urologii Akademii Medycznej w Warszawie, a także ordynatora Oddziału Urologii Centralnego Szpitala Kolejowego w Warszawie.

Od 1995 r. Profesor pełni funkcję Kierownika Zespołu Dydaktyki Urologicznej CMPK w Oddziale Urologii Centralnego Szpitala Kolejowego w Warszawie; od 1997 r. jest kierownikiem Kliniki Urologii CMPK.

Działalność Profesora i jego wybitna rola zostały docenione przez środowisko, czego wyrazem były pełnione funkcje w Polskim Towarzystwie Urologicznym, a później także stanowiska w towarzystwach międzynarodowych. W latach 1984-1996 (przez trzy kadencje) był przewodniczącym Warszawskiego Oddziału PTU, zaś w latach 1992-1996 członkiem Komisji Rewizyjnej PTU. W 1996 r. wszedł w skład Zarządu Głównego, a w 2000 r. został wybrany Prezesem Towarzystwa.

Aktywność i współpraca międzynarodowa

Profesor Andrzej Borówka jest członkiem licznych polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, a także współorganizatorem wielu konferencji naukowych: krajowych i zagranicznych. Dzięki Niemu Polskie Towarzystwo Urologiczne stało się sprawnie zarządzanym przedsiębiorstwem, z ugruntowaną pozycją w Europie.

Kierownik Pracowni Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego przy Klinice Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego CMKP

Kierownik Centralnego Bloku Operacyjnego SPSK im. Prof.W.Orłowskiego w Warszawie

09.1989 PSK nr1 im. Prof. W. Orłowskiego CKMP w Warszawie Klinika Chirurgii Ogólnej

02.04.2009 – Prezes Sekcji Wideochirurgii TChP, XV Międzynarodowy Zjazd Sekcji Wideochirurgii i członek Zarządu Głównego T.Ch.P.

11.12.2009 – członek honorowy Sekcji Endourologii i ESWL PTU

16.02.2009 – powołany przez Ministra Zdrowia w skład Zespołu Ekspertów do uaktualnienia programu specjalizacji w chirurgii ogólnej

09.06.2011 – powołany przez Ministra Zdrowia w skład Zespołu Ekspertów do uaktualnienia programu specjalizacji w chirurgii onkologicznej

Mój wybór – o sobie opowiada profesor Andrzej Borówka – Gladiator

Co skłoniło Pana w swym życiowym wyborze, by oddać się medycynie? Czy zawód lekarza był wpisany w geny rodzinne?

Wyboru definitywnego dokonałem podczas nauki w ostatniej klasie liceum. Jednak fascynacji medycyną, a właściwie „byciem lekarzem” doznałem znacznie wcześniej. Chyba impulsem zasadniczym był mój kontakt w dzieciństwie, w Poznaniu, z bardzo wówczas młodym doktorem Wojciechem Meissnerem, absolwentem poznańskiej Akademii Medycznej. Dr Wojciech Meissner, jak niesie wieść rodzinna, wyratował mnie z ciężkiej choroby, gdy byłem dzieckiem. Jego całe życie jest świadectwem mądrości, dobroci i poświęcenia drugiemu człowiekowi. Urodził się w 1927 roku w Poznaniu. W wieku 12 lat, zaraz po wybuchu II wojny światowej znalazł się w Warszawie. W czasie Powstania Warszawskiego był sanitariuszem w szpitalu polowym. Został ranny i dostał się do niewoli w obozie jenieckim Stalag XIA Altengrabow w niemieckiej Saksonii. Po wyzwoleniu wrócił do Poznania i tam odbył studia medyczne.

W tym czasie i później, zaprzyjaźniony z moimi rodzicami, odwiedzał nasz dom. Wtedy Go poznałem. Po studiach wstąpił do Zakonu Benedyktynów i przyjął imię zakonne Karol. Śluby zakonne złożył w 1957 roku. Studiował w seminarium duchowym w Kielcach. W końcu 1965 roku przyjął święcenia kapłańskie. Później, do 2005 roku, zajmując się psychologią i psychiatrią, wykładał w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Napisał wiele dzieł i rozpraw na temat małżeństwa, rodziny, płciowości, wychowania, etyki. Był znakomitym rekolekcjonistą i służył radą i pomocą duchową wielu jej potrzebującym. Był jednym z inicjatorów przekładu i członkiem kolegium redakcyjnego Pisma Świętego zwanego Biblią Tysiąclecia. O Ojcu Karolu słyszałem wielekroć od mojej mamy i mojego ojca, którzy byli z Nim w łączności.

Odnowiłem mój osobisty z Nim kontakt przed kilkoma laty. Ojciec Karol, jak zawsze pogodny, mądry i bezpośredni, odwiedził nas – moją żonę i mnie – w naszym mieszkaniu w Warszawie. Wtedy już był poważnie chory. Choroba dotyczyła mojej specjalności, ale o tym prawie nie mówił, rozmawialiśmy o sprawach dla Niego ważniejszych a nam również bliskich. Jestem szczęśliwy, że miałem sposobność spotkać się z Ojcem Karolem na końcu mojej drogi zawodowej. Ojciec Karol zmarł półtora roku temu. Jego obecność czuję nadal. Mogę Go uznać za patrona mojej działalności lekarskiej. Jestem Mu za to niezmiernie wdzięczny. Lekarzem zostałem w dużej mierze dzięki Niemu, nie mając oparcia w tradycji rodzinnej pod tym względem. Mój ojciec był wydawcą a mama ukończyła studia w dziedzinie archeologii. Zarówno w rodzinie ze strony mamy, jak i ojca nie było krewnych, którzy zajmowali się medycyną.

Być lekarzem to zapewne już od lat szkolnych w Reytanie spełnione młodzieńcze marzenie, ale urologia to świadomy, pogłębiony wybór. Dlaczego ta a nie inna dziedzina medycyny?

Po ukończeniu w 1969 roku studiów na I. Wydziale Lekarskim warszawskiej Akademii Medycznej odbyłem dwuletni staż „kierunkowy” (chirurgia) w Szpitalu Miejskim w Pruszkowie. Później, również tam uczyłem się chirurgii – egzamin specjalizacyjny pierwszego stopnia złożyłem w 1975 roku. To było znakomite miejsce do nabywania wiedzy i umiejętności w tej dziedzinie. Moim szefem był dr med. Ludwik Barcz, ordynator tamtejszego Oddziału Chirurgii, znakomity, doświadczony i elegancko operujący chirurg. Wcześniej był zastępcą prof. dr hab. Andrzeja Kawalskiego, ordynatora Oddziału Chirurgii Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej (obecnie szpital nosi imię prof. Witolda Orłowskiego). Prof. Kawalskiego, wspaniałego chirurga naczyniowego i ogólnego, miałem szczęście poznać później, podczas stażu, który odbyłem w prowadzonym przezeń Oddziale.

W czasie pracy w Pruszkowie zaprzyjaźniłem się z kilkoma nieco starszymi ode mnie i imponującymi mi wiedzą i doświadczeniem chirurgami. Wśród nich byli dr med. Zbigniew Kosmalski, późniejszy następca dr med. Ludwika Barcza, dr Stanisław Boczyński oraz dr Marek Jaworek. Marek był chirurgiem wszechstronnie wykształconym i nadzwyczaj utalentowanym. Właśnie On poświęcał memu kształceniu nieograniczoną ilość czasu i wprowadzał mnie w arkana naszej dyscypliny. Na początku 1975 roku powiedział mi, że podejmuje pracę u docenta Tadeusza Krzeskiego w Oddziale Urologii Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie. Czułem się osamotniony, ale na początku tego samego roku dał mi znać, że jest jeszcze jedno wolne miejsce w tym Oddziale. Umówił mnie na spotkanie z doc. Tadeuszem Krzeskim. Było krótkie – widać rekomendacja Marka Jaworka przekonała Pana Docenta, który szybko zdecydował zatrudnić mnie. Z przejściem do Niego musiałem zaczekać, aby złożyć egzamin specjalizacyjny z chirurgii ogólnej. Pan Docent okazał się cierpliwy. Pracę w Oddziale Urologii pod Jego kierunkiem zacząłem jesienią 1975 roku. Znów byliśmy z Markiem Jaworkiem razem.

Wybranie przeze mnie urologii było więc dziełem przypadku. Przypadku szczęśliwego. Od pierwszych chwil pracy „na urologii” byłem pewien, że wybór był jak najwłaściwszy. Od samego początku byłem zauroczony bardzo szerokim zakresem tej dziedziny a zwłaszcza jej możliwościami diagnostycznymi, choć wówczas bardzo odbiegały one od możliwości, którymi dysponujemy współcześnie. Fascynujące dla mnie było to, że operacje urologiczne wykonuje się po szczegółowym rozpoznaniu choroby na podstawie badań rentgenowskich i endoskopowych oraz to, że wiele działań leczniczych można w urologii wykonywać endoskopowo.

Prawie każdy, kto chce się doskonalić w swym wyborze, obiera sobie mistrza za przewodnika. Kim był Pański guru?

Moim jedynym Mistrzem był prof. dr hab. Tadeusz Krzeski. Wyżej użyłem przy jego nazwisku stopnia naukowego doktor habilitowany (docent), bo w istocie, wtedy taki stopień miał. Tytuł naukowy profesora medycyny nadano mu w 1979 roku. Urodził się w Siedlcach w 1920 roku. Studia medyczne zaczął w Prywatnej Szkole Zawodowej dr. Jana Zaorskiego dla Pomocniczego Personelu Sanitarnego i kontynuował je na tajnych kompletach Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Był żołnierzem Armii Krajowej, uczestnikiem Powstania Warszawskiego w stopniu kaprala o pseudonimie „Tampon”. Walczył na Żoliborzu w plutonie łączności (dowódcą był Jego brat: Józef, ps. „Słuchawka”) II Obwodu „Żywiciel” Warszawskiego Okręgu AK. W czasie Powstania był ranny. Po Powstaniu był jeńcem w Stalagu XIA Altengrabow.

Po wyzwoleniu wrócił w maju 1945 roku do Warszawy i został przyjęty na V rok studiów. Studia ukończył w 1946 roku. Po tym pracował między innymi pod kierunkiem prof. Franciszka Czubalskiego, wybitnego fizjologa, kierownika Katedry Fizjologii Człowieka, rektora Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1947-1949 i rektora warszawskiej Akademii Medycznej w latach 1950-1949. Urologii nauczył się prof. Krzeski, pracując w Szpitalu Wolskim w Warszawie. W 1962 roku utworzył Oddział Urologii Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie, który w 1976 roku stał się Kliniką Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP). Tą jednostką akademicką kierował Profesor do 1980 roku, to jest do czasu, w którym objął kierownictwo Kliniki Urologii warszawskiej AM. Sprawował je do przejścia na emeryturę w 1992 roku.

Miałem szczęście i zaszczyt pracować „u prof. Krzeskiego” do tego czasu – przez prawie 20 lat. To był wspaniały dla mnie okres. Profesor był wzorem urologa i naukowca. Od Niego nauczyłem się mego zawodu i On zaszczepił we mnie chęć do uprawiania badań naukowych. Pod Jego kierunkiem uzyskałem kolejne stopnie awansu naukowego z nadaniem mi tytułu profesora w 1989 roku. Po uzyskaniu tytułu specjalisty urologa w 1978 roku zająłem się urologią dziecięcą. Prof. Krzeski był w tej dziedzinie wybitnym specjalistą. Wraz z małżonką, prof. Ireną Krzeską, która zajmowała się nefrologią dziecięcą, uzupełniali się wzajemnie na niwie zawodowej i naukowej. Urologii dziecięcej uczyłem się także u znakomitego jej znawcy Mr. Filipa Ransley’a, szefa powszechnie cenionego Dept. Of Paediatric Urology w Great Ormond Street Hospital w Londynie. Mr. Ransley nauczył mnie wielu nowatorskich wówczas metod operacyjnego leczenia wad wrodzonych, które mogłem wprowadzić po powrocie do rodzimej Kliniki.

Prof. Krzeski wiedział o urologii wszystko. On nie nauczał, ale dawał przykład jak rozwiązywać najtrudniejsze problemy kliniczne w naszej dyscyplinie. Był zdecydowanym zwolennikiem nowatorskich metod leczenia i z rozwagą sprzyjał ich wprowadzaniu do rodzimej urologii. Na początku lat 80. ubiegłego stulecia nastąpił rozwój endourologii – tej części urologii, której przedmiotem jest działanie diagnostyczne i lecznicze „przez dziurkę od klucza”, zarówno z dostępu przez cewkę moczową, jak i z dostępu przezskórnego (przezskórne nakłucie nerki). Tego ostatniego nauczyłem się podczas stażu, który odbyłem we Wiedniu u jednego z najwybitniejszych wówczas urologów w skali światowej, profesora Michaela Marbergera. Po powrocie z tego stażu miałem w Klinice prof. Krzeskiego sposobność, wraz z moim bliskim kolegą dr. Januszem Judyckim, rozwinąć ten segment urologii. Razem z Januszem wykonaliśmy pierwszą w Warszawie i jedną z pierwszych w Polsce operację przezskórnego usunięcia kamieni z nerki (PCNL) – dwa miesiące wcześniej pionierską w naszym kraju operację tego rodzaju przeprowadził prof. Kazimierz Adamkiewicz w Gdańsku.

Miałem także możliwość uczestniczyć w uruchomieniu najnowszej wówczas metody leczenia kamicy moczowej, polegającej na kruszeniu kamieni falami uderzeniowymi generowanymi pozaustrojowo (ESWL). To były niezapomniane doświadczenia. Niezależnie od nauk, które czerpałem od mego Mistrza, zdobywałem wiedzę i umiejętności u kilku najznakomitszych wówczas urologów polskich: profesorów Jerzego Zielińskiego (Katowice), Kazimierza Adamkiewicza (Gdańsk), Jerzego L. Mazurka (Tuszynek k. Łodzi), Adama Szkodnego (Katowice). To byli fantastyczni urolodzy, naukowcy i nauczyciele. Każdy z Nich był osobowością swego rodzaju. Profesor Krzeski i wymienieni Profesorowie kształtowali oblicze urologii w Polsce w latach 80. i na początku lat 90. ubiegłego stulecia. Jestem dumny z tego, że z czasem połączyły mnie z nimi, mimo różnicy wieku i dorobku naukowego, silne więzi koleżeństwa i sympatii.

Pańska droga zawodowa w znacznej mierze oscyluje wokół Centralnego Szpitala Kolejowego. Czyżby powodem były marzenia o dalekich podróżach i fascynacja parowozami?

Marzenia o dalekich podróżach – nie. Zauroczenie parowozami chyba też nie, choć, przyznaję, że to szczególne lokomotywy, bo mają duszę. Pracę ordynatora Oddziału Urologii Centralnego Szpitala Kolejowego (CSK) w warszawskim Międzylesiu zacząłem, dzięki namowie mego nieżyjącego już przyjaciela, dr. Tomasza Rau’a, w 1995 roku. Decyzja przejścia do tego Szpitala (obecnie noszącego nazwę: Międzyleski Szpital Specjalistyczny – MSS) nie była łatwa. Przez wcześniejszych 20 lat pracowałem w klinikach akademickich i niemal „od zawsze” byłem głęboko zainteresowany pracą naukową i dydaktyczną, a CSK nie był szpitalem akademickim, choć znakomicie wyposażonym i cieszącym się zasłużoną renomą. Wahania porzuciłem po krótkiej rozmowie z dr med. Włodzimierzem Czarneckim, ówczesnym dyrektorem naczelnym CSK. Był On postacią charyzmatyczną – znakomitym szefem niezwykle umiejętnie prowadzącym duży, wieloprofilowy szpital.

Do rozmowy przygotowałem się staranie i przedstawiłem Panu Dyrektorowi własną, ambitną na owe czasy wizję rozwoju urologii w Międzylesiu. Zaakceptował ją. Pozostało mi jedynie wierzyć, że dr Czarnecki pomoże zrealizować już wówczas naszą wspólną wizję. Pomógł! Urzeczywistniliśmy ją wspólnie w pełni, choć bez Jego udziału i wsparcia nie byłoby to możliwe. Oddział Urologii CSK stał się wkrótce wizytówką szpitala – był nowoczesny i doskonale wyposażony, również dzięki nakładom, które przyniosła Fundacja „Urologia” założona przez dr Czarneckiego oraz doświadczonego prawnika – dr. Włodzimierza Wolniaka, na którego nieograniczoną pomoc i przyjaźń mogłem liczyć zawsze, a także przeze mnie. Fundacja istnieje do dziś, teraz kieruje nią mój następca na stanowisku kierownika Kliniki Urologii CMKP, dr hab. Jakub Dobruch, dobrze znany „Gladiatorom” znakomity urolog, znawca urologii onkologicznej, wybitny specjalista w dziedzinie laparoskopii.

Po dwóch latach pracy w CSK dostałem propozycję objęcia stanowiska kierownika Kliniki Urologii CMKP. Objąłem je po postępowaniu konkursowym, choć po uzyskaniu zgody ze strony Dyrekcji Uczelni na jednoczesne kierowanie Kliniką i Oddziałem Urologii CSK. Tak się stało, jednak nie taję, że pełnienie tych dwóch funkcji jednocześnie wymagało nadzwyczajnego wysiłku zwłaszcza, że w tym czasie prowadziłem również „odziedziczony” po prof. Krzeskim Oddział Urologii Lecznicy Ministerstwa Zdrowia. Nie żałuję! Po upływie kolejnych dwóch lat przystał dyr. Czarnecki na jeszcze jedno „szaleństwo”. Zaproponowałem bowiem, by Oddział Urologii CSK stał się siedzibą jednej z dwóch części Kliniki Urologii CMKP. Oczywiście wcześniej uzyskałem aprobatę dla tego pomysłu ze strony ówczesnego dyrektora CMKP, prof. dr hab. Jana Doroszewskiego. Oddział Urologii CSK stał się jednostką akademicką skoncentrowaną na kształceniu podyplomowym adeptów urologii i urologów.

Tak zaczął się kolejny, z mego punktu widzenia wspaniały, okres mej działalności zawodowej. Z czasem jednak, po zmianie na stanowisku dyrektora Szpitala w Międzylesiu, zaczęło brakować w Szpitalu miejsca dla Kliniki. Szczęśliwie się zdarzyło, że prezes Europejskiego Centrum Zdrowia (ECZ) – Otwock, pan Krzysztof Rajewski zwrócił się do mnie z propozycją, abym uruchomił w ECZ oddział urologii. Dzięki temu „międzyleska” część Kliniki Urologii CMKP znalazła nową siedzibę w ECZ, znakomicie wyposażonym i zorganizowanym szpitalu niepublicznym, założonym w 2004 roku i cieszącym się bogatą tradycją. Budynek szpitalny powstał bowiem w 1936 roku. Był przeznaczony do leczenia i rehabilitacji weteranów Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po II Wojnie Światowej stał się Wojskowym Sanatorium Przeciwgruźliczym. Zetknąłem się z nim po raz pierwszy w 1974 roku, gdy dostałem doń przydział mobilizacyjny jako podporucznik rezerwy. Kilkakrotnie byłem w nim na dorocznych ćwiczeniach wojskowych. Wtedy nie mogłem spodziewać się, że po niespełna 40 latach będę urologiem pracującym w tym szpitalu. Jestem z nim związany do dziś. Ale, ale. Wróćmy do międzyleskiej części Kliniki Urologii. Dzięki wytężonej pracy całego zespołu Klinika została uznana w 2007 roku, w wyniku plebiscytu prowadzonego co 4 lata przez ogólnopolskie czasopismo pn. Puls Medycyny, za najlepszy w Polsce oddział urologii. Taki sam laur pierwszeństwa przyznano nam w 2011 roku, gdy Klinika znajdowała się w ECZ.

Jest Pan wybitnym dydaktykiem, spod Pańskiej ręki wyszło wielu adeptów sztuki medycznej. Pański przekaz jest jasny i klarowny, stwarza atmosferę bliskich relacji ze słuchaczami, o czym my, Gladiatorzy, mamy okazję często się przekonać. Ta cecha to umiejętność kształtowana przez lata czy dar od Boga?

Wiem, że nic, co dzieje się w naszym życiu, nie następuje bez udziału Pana Boga. Przed Nim odpowiadamy za to, co czynimy. Nie sądzę jednak, że Pan Bóg „ma czas”, aby bezpośrednio zajmować się działaniem moim, skromnego „robotnika winnicy Pańskiej”. Jestem głęboko wdzięczny Bogu, że w moim całym życiu zawodowym obdarzył mnie możliwością uprawiania dydaktyki medycznej. Ta wpisana jest w misję uczelni akademickich, w których pracowałem. Nauczanie urologii było zawsze moją pasją. Nie taję, że miło słyszeć od Pana tak przychylną ocenę moich dokonań na tym polu. W ciągu ostatnich co najmniej 10 lat głęboko przeżywam przekazywanie wiedzy o urologii i medycynie osobom z wielu środowisk pozamedycznych. Członkowie Stowarzyszenia „Gladiator” są mi szczególnie pod tym względem bliscy. Cieszę się, że mam z Państwem ścisły kontakt.

Muszę przy tym wspomnieć z satysfakcją o genezie naszych znajomości. Zostały zapoczątkowane dzięki inicjatywie Pana Tadeusza Włodarczyka, współzałożyciela i nadzwyczaj aktywnego Prezesa „Gladiatora”, przewodzącego naszemu Stowarzyszeniu z niezwykłym oddaniem i sprawnością. Miło mi być z Nim i z Członkami Stowarzyszenia tak blisko. Muszę też wspomnieć, że „Gladiator” to nie jedyne forum mojej działalności popularyzatorskiej. O urologii miałem przyjemność i honor mówić do słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gliwicach oraz na kilku spotkaniach formacyjnych kapelanów szpitalnych, spotkaniach organizowanych przez ks. Prałata dr. Arkadiusza Zawistowskiego, obecnie Krajowego Duszpasterza Służby Zdrowia, a także do młodzieży na spotkaniach wiosennych z uczniami klas przedmaturalnych Zespołu Szkół nr 1 w podwarszawskim Piasecznie. Każde z tych spotkań było dla mnie źródłem szczególnej satysfakcji.

Jest Pan w świecie medycznym uznanym autorytetem. Piastował Pan wiele istotnych społecznie stanowisk. Które z nich dało Panu najwięcej satysfakcji?

Autorytetem może byłem. Teraz, przez ostatnie 3 lata, od przejścia na emeryturę, już ustąpiłem z satysfakcją miejsce młodym, prężnym, ambitnym i pracowitym urologom. Powiada Pan, że piastowałem kilka istotnych społecznie stanowisk. Patrzę na to nieco inaczej: nie piastowałem, ale je pełniłem. Chwilami z dużym wysiłkiem. Mam nadzieję, że nie bezproduktywnie. Pracę na każdym z nich postrzegam jako – wówczas – wyzwanie, któremu trzeba było sprostać. Nie jestem w stanie wskazać tego, które sprawiło mi najwięcej satysfakcji. Każde, w swoim czasie, było dla mnie ważne i było źródłem zadowolenia. Od 1975 roku związany jestem z Polskim Towarzystwem Urologicznym (PTU). Od początku lat 80. ubiegłego stulecia ściśle współpracowałem z kilkoma przyjaciółmi urologami: Januszem Judyckim, Ryszardem Haneckim, Zbigniewem Wolskim, późniejszym profesorem urologii, kierownikiem Kliniki Urologii Collegium Medicum w Bydgoszczy i z Czesławem Szymkiewiczem, późniejszym profesorem urologii dziecięcej, kierownikiem Kliniki Urologii Centrum Zdrowia Dziecka. Wraz z nimi, począwszy od 1984 r., zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy 13 kolejnych Sympozjów Urologii Dziecięcej.

W tym samym czasie przez 12 lat przewodniczyłem Oddziałowi Warszawskiemu PTU: kilka spotkań naukowych rocznie, kilkanaście sympozjów monotematycznych, możliwość poznania i zaprzyjaźnienia się w wieloma urologami. W 1992 roku wspólnie z trzema wymienionymi urologami utworzyliśmy w łonie PTU istniejącą do dziś i nadal prężnie działającą Sekcję Endourologii i ESWL, której przewodniczyłem przez następnych 8 lat. W 1996 roku miałem sposobność zainspirowania ówczesnego Zarządu Głównego PTU do utworzenia Nagrody im. Prof. T. Krzeskiego, nagrody przyznawanej do dziś co rok autorowi najlepszej rozprawy doktorskiej obronionej w roku minionym. Nagroda im. Prof. T. Krzeskiego jest nadal uznawana za najbardziej prestiżowe wyróżnienie naukowe przyznawane przez PTU. W latach 2000-2008 pełniłem z wyboru przez dwie kadencje funkcję prezesa naszego Stowarzyszenia. W tym czasie udało się zorganizować strukturę naukową (m. in. Sekcja Adeptów Urologii, Sekcja Urologów Wojskowych, Komitet Edukacji i Szkoła Urologii, Komitet Historyczny), środowiskową (m.in. Kolegium Ordynatorów, Komitet Mediów Cyfrowych) oraz administracyjną (m.in. Biuro Ogólne i Kongresowe, Biuro Wydawnicze).

W 2000 roku ukazał się pierwszy numer Przeglądu Urologicznego, dwumiesięcznika o charakterze dydaktycznym i środowiskowym, które redagowałem przez 8 lat. Dzięki wzbogaceniu skarbu PTU, możliwe było nabycie nieruchomości, która do dziś, będąc własnością Stowarzyszenia, jest jego siedzibą. Teraz PTU jest prowadzone z sukcesem przez prof. dr hab. Piotra Chłostę, znakomitego, wielkiego formatu urologa, mego ucznia i przyjaciela. Po przejściu prof. T. Krzeskiego na emeryturę w 1992 roku, pełniącego do tego czasu funkcję Konsultanta Krajowego w dziedzinie Urologii, zastąpiłem Go na tym stanowisku. W kilku ostatnich latach pełnienia tej funkcji miałem ogromny zaszczyt i wielką przyjemność współpracować z prof. dr hab. Zbigniewem Religą, charyzmatycznym, wybitnym w skali światowej kardiochirurgiem, ówcześnie ministrem zdrowia. Prof. Religa znakomicie znał potrzeby globalne medycyny, zarządzał nią z odwagą i roztropnością. Był „otwarty” na nasze – urologów oczekiwania. Brakuje Go bardzo.

Funkcję konsultanta krajowego sprawowałem przez 20 lat. Rezygnację złożyłem w 2010 roku, została przyjęta po 2 latach. Teraz uważam, że połączenie działalności na stanowisku prezesa PTU i Konsultanta Krajowego oraz ówcześnie przez kilka lat kierownika Kliniki Urologii CMKP było połączeniem dobrym, choć ode mnie nadzwyczaj wymagającym. Dzięki niemu, możliwe było osiągnięcie chyba największego sukcesu środowiska urologicznego w ostatnich 20 latach, sukcesu w postaci wprowadzenia międzynarodowego, tzw. europejskiego, a respektowanego w naszym kraju i od początku jedynego egzaminu specjalizacyjnego z urologii odbywającego się w Polsce pod auspicjami Europejskiej Rady Urologii (EBU – European Board of Urology), instytucji o zasięgu ogólnoeuropejskim, współdziałającej ściśle z Europejskim Towarzystwem Urologicznym (EAU – European Association of Urology). Wsparcie w tym ambitnym wówczas przedsięwzięciu otrzymaliśmy od prof. dr hab. Andrzeja Borkowskiego, ówczesnego kierownika Kliniki Urologii warszawskiej AM (teraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego) i członka szerokiego zarządu EAU.

Urologia była wówczas pierwszą i przez wiele lat jedyną dyscypliną medyczną w Polsce, w której obowiązywał międzynarodowy egzamin specjalizacyjny. Przygotowanie adeptów polskich do tego egzaminu wymagało zarówno od nich, jak i od ich nauczycieli niemałego wysiłku, a od PTU znacznych nakładów finansowych (nigdy nie korzystaliśmy z dotacji państwowych). Złożenie egzaminu EBU przynosi adeptowi nie tylko rodzimy tytuł specjalisty urologa, ale także prestiżowy, uznawany w Europie i na świecie tytuł FEBU (Fellow of the EBU). Dość powiedzieć, że teraz ponad 550 urologów polskich nosi tytuł FEBU oraz, że wyniki uzyskiwane na tym egzaminie przez nich należą do najlepszych. Co więcej, urolodzy cenią ten egzamin wysoko. Nie może być mowy o tym, by z niego zrezygnować. Widać z tego, że warto było. Szczegółowe publikacje i raporty dotyczące tego egzaminu drukowane są regularnie w Przeglądzie Urologicznym.

Trafił Pan na listę stu najbardziej wpływowych osób w medycynie. Co to jest za lista i jakie ma ona znaczenie w Pańskim środowisku?

Myślę, że niewielkie, jeśli w ogóle. Znalezienie się na niej przynosi satysfakcję tym, którzy są do niej wpisani. Proszę jednak nie myśleć, że deprecjonuję jej znaczenie. W końcu kandydatury do „Listy 100” rozpatrywane są przez czcigodną Kapitułę, którą tworzą osobistości cieszące się największym uznaniem w naszym świecie medycznym. Nie mam wątpliwości, że bycie jednym ze „stu” może być powodem do zadowolenia i świadectwem uznania dla dokonań takiej osoby. Powiem nieskromnie, że do „Listy 100” wpisany byłem wielokrotnie, ostatnio bodaj w roku ubiegłym na dalekim miejscu, ale w 2007 roku umieszczono mnie na miejscu 9. Miałem satysfakcję.

Od pewnego czasu funkcjonuje podział na uroonkologię i onkologię ogólną. O ile ma on charakter komplementarny, a o ile antagonistyczny?

Urologia jest jedna. Nie ma w niej podziału na „podspecjalności” lub „nadspecjalności”. Przed 15 laty wydzielono z urologii samodzielną specjalność: urologia dziecięcia. Wyodrębnienie jej nastąpiło m.in. dzięki wieloletnim wysiłkom wspomnianego wcześniej prof. Czesława Szymkiewicza. Będąc wówczas konsultantem krajowym w dziedzinie urologii gorąco wspierałem Jego dążenie, byłem bowiem przekonany i nadal jestem, że urologia dziecięca powinna mieć status samodzielności wśród specjalności medycznych. Z korzyścią dla dzieci. Wracam do urologii onkologicznej. Jest ona integralną częścią urologii i stanowi jej bardzo ważny fragment. Nauczanie uro-onko jest realizowane w pełni w ramach programu podyplomowych studiów medycznych dotyczących nauczania urologii. Niemniej, uro-onko ma charakter interdyscyplinarny. Nie sposób, aby była uprawiana wyłącznie przez urologów. W podejmowaniu istotnych decyzji terapeutycznych uczestniczą, obok urologów, również onkolodzy i radioterapeuci skoncentrowani na leczeniu nowotworów układu moczowego (nerki, górnych dróg moczowych, pęcherza moczowego i cewki moczowej), a także układu narządów płciowych męskich (jądra, prącie, gruczoł krokowy).

Rozpoznawanie tych nowotworów jest domeną urologii a podstawową metodą ich leczenia jest leczenie operacyjne. Ono również spoczywa wyłącznie na barkach urologów. Chemioterapią zajmują się onkolodzy a leczeniem napromienianiem radioterapeuci. Jeśli leczenie operacyjne wymaga uzupełnienia chemio- lub radioterapią, opiekę nad chorym przejmują odpowiedni specjaliści. Jednak nadal urolog jest specjalistą pełniącym rolę kluczową, ale działającym w ścisłym porozumieniu i we współpracy z innymi specjalistami. Chorzy na niektóre, „urologiczne” nowotwory złośliwe (np. raka jądra, raka pęcherza moczowego) wymagają takiej współpracy od początku ich choroby. Rozwiązaniem znakomitym w odniesieniu do tych chorych jest słusznie narzucone przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) i wymagane przez zasady dotyczące tzw. „pakietu onkologicznego” podejmowanie wspólnych decyzji w ramach „konsylium onkologicznego”, w którym uczestniczą: urolog, specjalista z dziedziny diagnostyki obrazowej (radiolog), onkolog i radioterapeuta. Decyzja terapeutyczna podjęta wspólnie przez to gremium jest proponowana konkretnemu choremu.

Niektóre nowotwory (przykładem klasycznym jest rak stercza) można leczyć radykalnie (czyli w sposób umożliwiający całkowite wyeliminowanie raka) operacyjnie lub radioterapią. W takiej sytuacji zespół wielospecjalistyczny dokładnie analizuje wszelkie okoliczności i po rozważeniu zalet i wad tych metod wskazuje metodę najwłaściwszą dla danego chorego. Wybór następuje w warunkach współpracy, nigdy nie może być dokonywany w klimacie antagonizmu. Nieraz uznajemy, że zarówno leczenie operacyjne, jak i radioterapia stwarzają zbliżoną szansę wyleczenia raka stercza – w takiej sytuacji wyboru ostatecznego dokonuje chory w pełni poinformowany o korzyściach płynących z każdej z nich oraz o potencjalnych powikłaniach związanych z ich zastosowaniem.

Jest Pan medykiem interdyscyplinarnym: urologiem i onkologiem. W jakim stopniu te związki mają wpływ na Pańskie decyzje medyczne?

Jestem specjalistą wyłącznie w dziedzinie urologii. Nie jestem onkologiem. Niemniej, od prawie czterech dekad zajmuję się urologią onkologiczną i wtedy, gdy byłem zawodowo czynnym operatorem, koncentrowałem się na rozpoznawaniu nowotworów „urologicznych” i ich operacyjnym leczeniu. Niemniej, zawsze pozostawałem w ścisłym kontakcie z onkologami i radioterapeutami doświadczonymi w zakresie uro-onko. Zawsze uwzględniałem ich opinie. Wiem, co chorym na uro-onko może przynieść leczenie operacyjne i wiem także jakie są jego ograniczenia oraz zdaję sobie sprawę z możliwości, które oferuje onkologia i radioterapia. Z wieloma specjalistami z tych dziedzin łączą mnie więzy koleżeńskie i nigdy nie dzielił nas antagonizm.

Wyznaje Pan pogląd, że urologia jest dziedziną interdyscyplinarną, a jednocześnie nadaje Pan jej priorytet jako córce chirurgii. Czy nie ma tu sprzeczności?

Takiej sprzeczności nie dostrzegam. Do lekarzy z dyscyplin, których znajomość jest niezbędna do leczenia chorych na złośliwe nowotwory „urologiczne” odnoszę się w szacunkiem i stale się od nich uczę. To, że urologia, jako specjalność o charakterze zabiegowym jest najważniejsza w procesie rozpoznawania i leczenia tych chorych jest nadal oczywiste. Niemniej, przyznaję, że byłoby znacznie lepiej, gdyby nowotwory złośliwe, które teraz leczymy operacyjnie, można było leczyć inaczej, bez ich wycinania. A najlepiej, jeśli można by im zapobiegać, poznawszy zawczasu, że mogą wystąpić. Badania genetyczne stwarzają coraz większe możliwości pod tym względem. Na przykład zidentyfikowanie istnienia pewnych zaburzeń genetycznych, które stanowią, że ryzyko wystąpienia u konkretnej kobiety raka jajnika lub raka piersi jest bardzo duże, stwarza podstawy do prewencyjnego wycięcia tych narządów – niestety nadal wycięcia, a jeszcze nie naprawy genów tak, by ryzyko powstania nowotworu wyeliminować. W uro-onko prewencja tego rodzaju nie ma zastosowania. Wierzę, że w przyszłości, która nie będzie moim udziałem, rozwój medycyny stworzy możliwości autentycznego zapobiegania rozwojowi nowotworów. Może tego doczeka pokolenie lekarzy obecnie najmłodszych, a może dopiero ich następców.

Według Pańskiej opinii, ważną rolę w kwalifikacji chorego do zabiegu ma odgrywać zespół interdyscyplinarny. Czy chodzi tu o selekcję chorych czy o każdy definiowany przypadek?

Nie mówmy o selekcji – kojarzy się fatalnie. U większości chorych na nowotwory „urologiczne” zarówno ich status medyczny, jak i status ich nowotworów są, można powiedzieć, „standardowe”. Podjęcie decyzji w sprawie leczenia np. guza nerki, gruczołu krokowego, pęcherza moczowego lub jądra jest proste. Polega na wycięciu guza lub całego narządu wraz z guzem. Jednak niekiedy, np. jeśli znaczne zaawansowanie nowotworu uniemożliwia wycięcie go doszczętne, trzeba uciec się do leczenia odbiegającego od postępowania wymienionego wcześniej i zastosować np. chemioterapię, która ma doprowadzić do zmniejszenia rozległości guza i stworzyć możliwość wtórnego wycięcia. Niekiedy zaś chemioterapia lub radioterapia pozostają jedynymi metodami leczenia paliatywnego, czyli takiego, które nie jest w stanie zapewnić wyleczenia, a może spowolnić rozwój choroby. W takich sytuacjach trzeba podejmować decyzje rozważnie w ramach współpracy interdyscyplinarnej. Zasadniczą przy tym przesłanką, która leży u podstaw leczenia, nie tylko w uro-onko, jest takie postępowanie, które ma zapewnić poprawę jakości życia chorego.

Zespół interdyscyplinarny to w Pańskim ujęciu grono specjalistów, którym dane jest dobrze się znać, lubić i szanować. A jeśli wystąpią w nim tendencje konkurencyjne, to czy nie będzie to ze szkodą dla chorych?

Wspomniałem wcześniej, że w czasie mego całego życia zawodowego bardzo dla mnie ważne było poszanowanie dla innych specjalności i współdziałanie z lekarzami je reprezentującymi. Byłem szczęśliwy, jeśli odbywało się w klimacie koleżeństwa i wzajemnej sympatii. Tak działo się na ogół. O konkurencji między dyscyplinami medycznymi, a zwłaszcza o antagonizmie nie może być mowy. Konkurencja jest jednak atrybutem działalności każdego człowieka: dążę do tego, aby być lepszy od innych. To konkurencja twórcza i budująca. W swoim życiu nierzadko konkurowałem z innymi. Nie zawsze z powodzeniem z mego punktu widzenia. Ale dążenie do zawodowego doskonalenia się zawsze przynosiło dobry efekt. Wiem, że jest fatalnie, gdy dążenie do poprawy samego siebie przybiera postać walki z innymi. Współzawodniczenie tak, zwalczanie się z pewnością nie – podkreślam to z całą mocą.

Relacje lekarz – pacjent w Pańskiej praktyce zawodowej znajdują szczególne miejsce. Świadczą o tym opinie Pańskich pacjentów, gdzie mowa jest o tym, że jest Pan lekarzem, który widzi nie tylko stan chorobowy pacjenta, ale także drugiego człowieka. Dlaczego jest to takie ważne?

Nie wyobrażam sobie uprawiania medycyny bez dążenia do nawiązania jak najlepszej relacji z chorym, który oczekuje ode mnie pomocy. Do chorego trzeba dotrzeć jako do osoby. Tylko dzięki temu można uzyskać jego zaufanie i wiarę w powodzenie leczenia. Najpierw osoba, po tym jej problem medyczny i wreszcie leczenie oraz opieka po leczeniu. Chory człowiek nie może być dla lekarza „przypadkiem medycznym”. W chorym trzeba rozbudzić wiarę w sukces terapeutyczny – sukces wspólny: chorego i lekarza. Bez zbudowania przez lekarza – podkreślam to wyraźnie: przez lekarza – dobrej relacji między tymi dwiema osobami nie ma medycyny. Lekarz musi mieć świadomość, że najważniejszy w tym „układzie personalnym” jest chory i że on, jako osoba nierzadko zagubiona, nierzadko zdeprymowana chorobą i często, zwłaszcza w razie rozpoznania u niej nowotworu, przerażona i skrajnie zaniepokojona, nie tylko „zasługuje na” ale obiektywnie wymaga empatii.

Jest Pan Honorowym Członkiem „Gladiatora” i jednocześnie jedyną osobą, której stowarzyszenie nadało to miano. Czym jest dla Pana ten tytuł?

W przeszłości przyznano mi godność członka honorowego kilku towarzystw medycznych. Każdą z nich przyjąłem z satysfakcją, jednak z pełnym przekonaniem, że jest ona wyrazem uznania również dla zespołu, z którym pracowałem. Nadanie mi takiej godności przez Stowarzyszenie „Gladiator” jest szczególnym powodem do zadowolenia a nawet dumy. Ze Stowarzyszeniem jestem związany od ponad 10 lat. Nadzwyczaj cenię to, co Państwo (nie tylko Panowie, ale także Panie, które w coraz większej liczbie dostrzegam na zebraniach i sympozjach „Gladiatora”) czynią dla społeczeństwa, nie tylko dla Członków Stowarzyszenia. Misja, którą „Gladiator” realizuje z stale zwiększającym się sukcesem, jest godna najwyższego uznania. Stowarzyszenie działa na rzecz poprawy świadomości zdrowotnej społeczeństwa. Zawsze podkreślałem, że każdy z nas jest odpowiedzialny za własne zdrowie, że warunkiem jego utrzymania jest podstawowa wiedza medyczna – tę „Gladiator” propaguje – oraz, że dzięki niej zyskujemy przekonanie o potrzebie okresowego poddawania się podstawowym badaniom, dzięki którym wcześnie można zidentyfikować przejawy choroby w stadium małego zaawansowania wtedy, gdy możliwe jest całkowite wyleczenie. Jestem wdzięczny za nadanie mi godności Członka Honorowego „Gladiatora”. Traktuję je jako zachętę do dalszej pracy na rzecz naszego Stowarzyszenia.

Od wielu lat współdziała Pan z naszym Stowarzyszeniem, a to znaczy, że ten związek ma dla Pana wymiar humanistyczny. Według słów Tomasza Manna kojarzy się on z cierpliwością, umiłowaniem człowieka, z naturalną dobrocią. Czy tak jest i w Pana przypadku?

To pytanie traktuje jako retoryczne. Wspomniałem wcześniej, że bez szacunku dla osoby „po drugiej stronie” i bez jej – jak Pan słusznie powiada umiłowania – nie ma mowy o humanizmie w medycynie. Humanizm w jego ujęciu aksjologicznym jest niezbywalnym atrybutem medycyny.

Podczas sympozjum w Białymstoku oznajmił Pan, że ma 73 lata i ogólnie jest zdrów. Serdecznie życzymy Panu długich lat w zdrowiu i dobrym samopoczuciu. Dziękujemy za rozmowę.

Również bardzo dziękuję za tę rozmowę. Proszę wybaczyć może zbyt długie odpowiedzi na Pańskie pytania. Chciałem w nich przywołać pamięć o już nieżyjących osobach, które wywarły wpływ na mój życiorys medyczny, a także o tych, które są czynne i nadal tworzą dobrą rzeczywistość. Niech wolno mi będzie na zakończenie podziękować moim współpracownikom – nie sposób wymienić ich wszystkich – podziękować za wiele lat wspólnej pracy w aurze autentycznego koleżeństwa i nierzadko przyjaźni. Wyrazy szczególnej wdzięczności i uznania za Jego kreatywną działalność dla „Gladiatora” kieruję do dr med. Romana Sosnowskiego. Romana znam od wielu lat, szczególny podziw budzi Jego oddanie ludziom „Gladiatora”.

Mam 73 lata. To z jednej strony wiele, ale z drugiej może nie aż tak dużo, by czegoś jeszcze nie dokonać. „Gladiatorom” gratuluję tego, co czynią dla dobra nas wszystkich i życzę dalszych sukcesów. Do zobaczenia na kolejnym sympozjum.

Pytania zadawał: Mieczysław Kozłowski

키워드에 대한 정보 profesor borówka urolog gdzie przyjmuje

다음은 Bing에서 profesor borówka urolog gdzie przyjmuje 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  Plan Wydarzeń Godzina Pąsowej Róży | Godzina Pąsowej Róży 모든 답변
See also  곱슬 머리 샴푸 추천 | 😌 곱슬머리 보세요.. 악성곱슬 샴푸 후기, 과연 악성곱슬을 없앨 수 있을까❓ | 곱슬관리 방법, 곱슬샴푸 솔직 후기🤍 | #방구석뷰티 16306 명이 이 답변을 좋아했습니다

See also  Jak Sie Masturbowac Z Psem | Co Zrobić By Dziewczyna Doszła? 181 개의 정답

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 DRX-Excel Plus – Urology Exam Workflow – Fluoroscopy Medical Imaging

 • Radiology
 • X-ray
 • Imaging
 • DRX
 • Fluroscopy
 • urology

DRX-Excel #Plus #- #Urology #Exam #Workflow #- #Fluoroscopy #Medical #Imaging


YouTube에서 profesor borówka urolog gdzie przyjmuje 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 DRX-Excel Plus – Urology Exam Workflow – Fluoroscopy Medical Imaging | profesor borówka urolog gdzie przyjmuje, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment